Výročí

Srch - pohled na obec

Dnešní výročí 24.03.1932

byl při zemních pracích v okolí Srchu nalezen v diluviálních náplavech 6 m pod povrchem země úlomek mamutího klu, dlouhý 1,2 m.

Dnešní výročí 24.03.1918

byla v Pardubicích uvedena do provozu odborná škola pro strojní výrobu obuvi, první toho druhu v Rakousku-Uhersku.
František Ladislav Rieger

Dnešní výročí 24.03.1861

byli čestnými měšťany Holic jmenováni František Palacký a František Ladislav Rieger.