Výročí

Dnešní výročí 24.06.2000

se uskutečnilo setkání absolventů pardubického gymnázia u příležitosti oslav 90 let trvání této školy v Pardubicích.
IFAS - koncert v sále Domu hudby v 80. letech

Dnešní výročí 24.06.1998

začal v Pardubicích pod záštitou Magistrátu města Pardubic a Okresního úřadu 15. ročník Mezinárodního festivalu akademický sborů - IFAS, kterého se poprvé zúčastnili i vysokoškolští pěvci z USA.
Ing. Jaroslav Valoušek a článek z časopisu Synthesie "AliaChem Dnes"

Dnešní výročí 24.06.1997

byla v Praze založena Asociace obranného průmyslu České republiky. Jejími členy se stalo na 60 českých firem. Na dvouleté období byl prezidentem Asociace zvolen býv. gen. ředitel a. s. SYNTHESIA Semtín Ing. Valoušek.

Dnešní výročí 24.06.1995

byla v historickém sále pardubické radnice podepsána za účasti měst Pardubice a Brno a dále Ústavu pro studium romské kultury při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. a Společenství Romů na Moravě zakládací listina sítě českých měst spolupracujících při řešení romské problematiky.

Dnešní výročí 24.06.1994

byl zkolaudován Penzion důchodců na Dubině. Jedná se o dům s pečovatelskou službou se 112 bytovými jednotkami.

Dnešní výročí 24.06.1928

byl v Pardubičkách odhalen pomník padlým v první světové válce.

Dnešní výročí 24.06.1881

se stala pardubická vyšší reálka, dosud městská, školou státní. Hlavní zásluhu na tom měli (podle Sakaře) ministr kultu Karel ze Stremayerů, podmaršálek JUDr. Alfréd rytíř z Krausů (pardubický rodák), místodržitel Filip baron Weber z Ebendorfu a zemský školní inspektor Josef Weber (městská kronika uvádí datum 25.6.1881.).

Dnešní výročí 24.06.1878

byl položen základní kámen nové jednopatrové školní budovy ve Svinčanech, která byla postavena podle plánu choltického stavitele Josefa Volejníka. Stavbu provedl stavitel Josef Kočí z Chrudimě. Budova byla dokončena 19.6.1880.