Výročí

Pardubický perník je stále žádanou pochoutkou

Dnešní výročí 24.10.1998

bylo na výstavě GASTRO '98 v pardubickém IDEONU vystaveno perníkové srdce o výšce 157 cm a šířce 148 cm a váze 67 kg, největší srdce na světě. Jeho parametry byly zaslány k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů.

Dnešní výročí 24.10.1996

byl na nejvyšším místě renovovaného pardubického zámku instalován třístupňový pulsar, chránící celý objekt před bouřkovými výboji.
Titulní list historického atlasu měst

Dnešní výročí 24.10.1995

se konala v sále pardubické radnice beseda s autory (dr. Vorel, dr. Hrubý, dr. Šebek a zesnulý ing. arch. Návesník) o 2. svazku Atlasu českých zemí, věnovaného Pardubicím.
Počítačový tomograf firmy Shimadzu

Dnešní výročí 24.10.1992

byl do pardubické nemocnice dovezen k montáži celotělový počítačový tomograf japonské firmy SHIMADZU.
Zastřešení druhé ledové plochy v Pardubicích

Dnešní výročí 24.10.1980

byla v Pardubicích dána do provozu druhá ledová plocha, a to v sousedství kryté haly, jejíž plocha byla dána do provozu 20. prosince 1947.

Dnešní výročí 24.10.1969

se Státní východočeský komorní orchestr Pardubice (dnes Komorní filharmonie Pardubice) představil veřejnosti na svém prvním vystoupení.

Dnešní výročí 24.10.1938

byl v Pardubicích zřízen ženijní pluk číslo 1.

Dnešní výročí 24.10.1924

byly přes Pardubice převáženy do svobodného Polska ostatky polského spisovatele Henryka Sienkiewicze, který za první světové války zemřel ve Švýcarsku. V Pardubicích na radnici a na nádraží vlály státní vlajky, spuštěné na půl žerdi.
Císař František Josef I. ve své pracovně v Schönbrunnu (obraz z roku 1916)

Dnešní výročí 24.10.1866

V roce 1866 pobývalo v Pardubicích několik korunovaných hlav - 24. října to byl rakouský císař František Josef I.
MUDr. Liebich

Dnešní výročí 24.10.1864

projednávala rada města Pardubic "žádost p. Dr. Liebicha městského lékaře skrze opatření nástrojů k rozbírání těl pro zdejší nemocnici. Návrh pana rady Reisenzahna, aby tyto nástroje které pro zdejší veřejnou nemocnici nevyhnutedlně potřebné jsou, opatřené byly, se přijímá, a sice mají ze zakoupiti oné za levnější cenu, jak pan Dr. v přípisu udává. Dále uvádí pan rada Reisenzahn, že v zdejším městě častokráte pády se nahodí, kde churaví a jiné k chůzí neschopné osoby buď do nemocnice neb na jiná místa dopravovány býti musejí, k čemuž se až dosaváde ačkoliv s obtížemi vozů užívalo. Aby pro budoucnost v takových pádech rychlá pomoc zjednána byla, navrhuje tedy, aby k tomuto účelu nosítka se opatřily, která na nejvíce 15 zl. r. č. státi mohou. Tento návrh se schvaluje a k provedení odporučuje."

Dnešní výročí 24.10.1835

vydali pardubičtí radní novelu požárního řádu města. Předtím byl vydán požární řád 16. února 1793.
Maršál  Lennart Torstensson

Dnešní výročí 24.10.1645

dorazila k Pardubicím švédská vojska pod Torstenssonovým velením a zahájila obléhání města, které bylo ostřelováno zápalnými granáty. Město však Švédům odolalo.