Výročí

Primátor Pardubic ing. Jiří Stříteský

Dnešní výročí 24.11.1998

se konala v Domě hudby ustavující schůze nově zvoleného 39členného pardubického městského zastupitelstva, zvoleného v komunálních volbách ve dnech 13. a 14. listopadu 1998. Primátorem města byl zvolen jako jediný kandidát Ing. Jiří Stříteský (ODS), náměstky primátora Ing. Michal Koláček, Jiří Razskazov a Rostislav Šmahel, dalšími členy 11členné rady města Ing. Josef Bednář, Ing. Václav Stříteský, Jaroslav Kňava, Ing. Libor Slezák, CSc., RNDr. Josef Kubát, Ing. arch. Miroslav Petráň ml. a PharmDr. Jiří Skalický.
Senátorka  Jaroslava Moserová

Dnešní výročí 24.11.1996

byla v Pardubicích zvolena senátorkou ve II. kole senátních voleb za obvod čís. 43 (Pardubice) doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., (ODA). Porazila býv. poslankyni za ODS Tomanovou.
Legendární plachetní pětistěžník stejného jména z roku 1902. Ztroskotal v La Manche 1910.

Dnešní výročí 24.11.1994

vyplula do Hamburku z loděnice Československé plavby labské ve Chvaleticích zde vyrobená námořní loď "Preussen"."

Dnešní výročí 24.11.1993

zamítla vláda návrh zákona na změnu názvu pardubické VŠCHT na název Univerzita Pardubice.

Dnešní výročí 24.11.1992

byla dokončena výměna dřevěné dlažby v průjezdu Zelené brány. Současně bylo v průjezdu instalováno nové osvětlení.
Ema Destinnová

Dnešní výročí 24.11.1926

koncertovala v Pardubicích v Městské divadle pěvkyně Ema Destinnová. Na klavír ji doprovázel hudební skladatel Jindřich Jindřich.
Kostel církve evangelické augšpurského vyznání v Trnávce

Dnešní výročí 24.11.1782

se konaly v Trnávce na Přeloučsku první služby Boží věřících evangelického augšpurského vyznání. Konaly se ve stodole Jana Hrubeše v čp. 4 a modlitby v jeho světnici. Modlitebna zde (jako vůbec první tohoto vyznání u nás) byla otevřena 29.5.1783.