Výročí

Heraldické zpracování městského znaku Holic

Dnešní výročí 25.04.1931

bylo na schůzi československé ministerské rady schváleno povýšení Holic na město.
Vilém z Pernštejna - dřevořez z roku 1593

Dnešní výročí 25.04.1492

určil Vilém z Pernštejna za správce Kunětické hory Ctibora z Bukůvky a na Roudnici. Měl velet posádce 20 mužů. Podle smlouvy pan Ctibor "jiného nemá na práci nic míti, než zámku hleděti, a k Šeperce (Čeperce) rybníku má dohlížeti". Za to dostával od Viléma z Pernštejna každý rok 90 kop českých grošů, dále 10 vozů sena, pět džberů ryb v době půstu a dřevo na topení podle potřeby.
Podobizna Diviše Bořka z Miletínka od Vladimíra Kopeckého

Dnešní výročí 25.04.1421

vypálil Diviš Bořek z Miletínka opatovický klášter a přisvojil si jeho všechen majetek. Klášter již nebyl nikdy obnoven.