Výročí

Renesanční radnice v Bohdanči

Dnešní výročí 25.06.2000

byl v Langrově síni bohdanečské radnice založen svazek obcí "Mikroregion Bohdanečsko". Do čela sdružení byla zvolena starostka Lázní Bohdanče Ing. Květoslava Jeníčková.
Část Dašické ulice po rekonstrukci

Dnešní výročí 25.06.1998

byla v Pardubicích zahájena rekonstrukce důležité křižovatky ulic Na Drážce a Dašické.

Dnešní výročí 25.06.1998

byl v Institutu civilní ochrany v Lázních Bohdanči zahájen dvoudenní mezinárodní seminář o varovných a detekčních systémech za účasti čtyř desítek odborníků z 22 zemí.
Dominik Hašek

Dnešní výročí 25.06.1998

stanul pardubický rodák Dominik Hašek po druhé za sebou na nejvyšším hokejovém trůnu - získal tři největší ocenění, jaké hokejový brankář může získat: Hartovu cenu pro nejužitnějšího hráče NHL, Vezinovu cenu pro nejlepšího brankáře a Pearsanovou cenu, kterou každoročně udělují sami hráč.

Dnešní výročí 25.06.1994

předal rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., diplom čestného profesora této školy Ing. Ottovi Lemanovi, absolventu VŠCHT Pardubice, za rozvoj oborů chemického inženýrství a anorganické chemie na univerzitě.

Dnešní výročí 25.06.1994

se stali prvními nositeli akademicko-vědeckého titulu doktor na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice Ing. Peter Mošner a Ing. Jan Palme.

Dnešní výročí 25.06.1994

byla v Moravanech slavnostně odhalena vedle obecního úřadu deska 50. rovnoběžky, která obcí prochází.
Fotografie ze shromáždění v Ležákách roku 1945

Dnešní výročí 25.06.1972

se konal první ročník Pochodu míru z Pardubic do Ležáků.
Ministerský předseda Udržal na leteckém dnu

Dnešní výročí 25.06.1936

byl čestným občanem Přelouče jmenován rodák z Dolní Rovně František Udržal, býv. čs. premiér.
Propagační leták pardubického pivovaru z almanachu k výstavě v roce 1903

Dnešní výročí 25.06.1872

byl proveden první výstav v nově vybudovaném pivovaru v Pardubicích.

Dnešní výročí 25.06.1863

prodala Národní banka ve Vídni pardubické císařské panství Privilegovanému rakouskému úvěrnímu ústavu pro obchod a průmysl, v němž měl velký vliv Leopold rytíř z Lämel.
Znak města Přelouče

Dnešní výročí 25.06.1539

vydal Jan z Pernštejna listinu, kterou odpustil přeloučským měšťanům poplatky z obecních pozemků. Tato listina je nejstarší originál privilegií, udělených městu Přelouči, uložených v Státním okresním archivu v Pardubicích.
Bašta východočeských husitů Hradec Králové - model středověkého vzhledu města

Dnešní výročí 25.06.1420

se podařilo českému knězi Ambrožovi z Hradce Králové, když chtěl císař Zikmund pomocí křižáckého vojska dobýt Prahu a vyvrátit "z kořene české kacířství", svolat za pomoci několika zemanů na Kunětickou horu tábor lidu, jehož se zúčastnil velký počet okolního husitského obyvatelstva. Účastníci po skončení tábora předstírali pochod k podlažickému klášteru na Chrudimsku s cílem jej vypálit. V noci však změnili směr a přepadem se zmocnili Hradce Králové, v té době strategicky významné pevnosti, která se napříště stala hlavní baštou východočeských husitů.