Výročí

Dům, v němž pobýval Karel Havlíček Borovský za svého pobytu v Přelouči

Dnešní výročí 25.11.1906

přednášel v budově Občanské záložny v Přelouči T. G. Masaryk o významu Karla Havlíčka Borovského.