Výročí

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Dnešní výročí 26.01.1994

byl na VŠCHT Pardubice udělen po prvé v její historii titul doctor honoris causa, a to prof. Ing. Rudolfu Zahradníkovi, DrSc., předsedovi Akademie věd České republiky.
František Karel Rosůlek s vnučkou Vendulkou

Dnešní výročí 26.01.1939

byl jmenován čestným občanem Pardubic pardubický rodák František Karel Rosůlek.
Přísaha žel. pluku 26.1.1919

Dnešní výročí 26.01.1919

se konala na Pernštýnském náměstí v Pardubicích slavnostní přísaha příslušníků 1. železničního pluku, který byl ustaven 21. listopadu 1918 v Lysé nad Labem a 4. ledna trvale umístěn do Pardubic. Příslušníci pluku přísahali na prapor pardubického Sokola v přítomnosti posádkového velitele pplk. Chlapce (velitele dragounského pluku čís. 8).
Větrný mlýn v Hrachovišti

Dnešní výročí 26.01.1914

byl v Hrachovišti zbourán poslední větrný mlýn na Pardubicku.
Administrativní budova Křižíkovy parní elektrárny v Karlově ulici

Dnešní výročí 26.01.1905

se poprvé rozzářilo v pardubických ulicích elektrické světlo - toho dne totiž uvedla pražská firma Ing. Františka Křižíka do provozu parní elektrárnu v Karlově ulici, kterou zde vybudovala, když obecní zastupitelstvo v roce 1902 s definitivní platností rozhodlo letitý spor, zda plynové nebo elektrické osvětlení. Město pak od 1. 7. 1911 převzalo elektrárnu oficiálně do vlastní režie.
Zakládací listina pražské univerzity

Dnešní výročí 26.01.1347

dal papež Kliment VI. písemný souhlas k založení pražské univerzity. Podnět k založení dal císař Karel IV., po kterém byla později univerzita nazvána. Souhlas u papeže vyjednal Arnošt z Pardubic.