Výročí

Historická drezína byla jednou z atrakcí železniční poutě

Dnešní výročí 26.08.1995

se konala v areálu Dílen pro opravu mechanismů na pardubickém nádraží "Železniční pouť 95". Součástí poutě byla i expozice historických i současných kolejových vozidel, salónního vozu prezidenta Masaryka, drezín a pod. V rámci Poutě odhalil ministr dopravy dr. Jan Stráský v hale nádražní budovy reliéf Ing. Jana Pernera.

Dnešní výročí 26.08.1977

byla při gymnáziu v Dašické ulici v Pardubicích dána do provozu školní kuchyň s jídelnou.
Demolice Veselky

Dnešní výročí 26.08.1972

byla v 5.55 hod. za značné pozornosti a velké přítomnosti pardubických občanů odstřelem provedena z komunikačních důvodů demolice nejstaršího pardubického hotelu "VESELKA". Stával přibližně v místě dnešní budovy České pojišťovny. V zadním traktu hotelu fungovalo v letech 1915-1961 kino IMPERIÁL.

Dnešní výročí 26.08.1928

byl v Osicích, které původně patřily do pardubického okresu, slavnostně otevřen Škroupův dům.

Dnešní výročí 26.08.1928

byl v Kuněticích odhalen pomník padlým v 1. světové válce.
Pohled na Jahnovu třídu (okolo roku 1949)

Dnešní výročí 26.08.1927

bylo v Pardubicích započato s dlážděním Jahnovy ulice. Ta byla původně západním ramenem Chrudimky, které bylo v roce 1910 zasypáno a přeměněno na ulici. Sedmnáct let se zde však jezdilo pouze po udusané hlíně.