Výročí

Pomník na Zborovském  náměstí

Dnešní výročí 27.03.1938

byl položen základní kámen pro pomník železničního pluku v Pardubicích před kasárnami TGM na Zborovském náměstí. Slavnost se konala pod patronací ministerstva národní obrany. Pomník byl zhotoven podle návrhu kpt. Zusky.
Akademický sochař Miloslav Baše

Dnešní výročí 27.03.1936

vypsal Východočeský autoklub republiky Československé soutěž na klubovní odznak a vlajku. Přijat byl návrh Miloslava Bašeho, akad. sochaře v Pardubicích.
Rybárna u Matičního jezera po roce 1910.

Dnešní výročí 27.03.1927

ukradli zloději na Rybárně u Matičního jezera v Pardubicích pokladnu Ústřední matice školské, která zde měla kancelář.
Josef Kroužílek - předseda Východočeského elektrárenského svazu v 1. pol. 20. stol.

Dnešní výročí 27.03.1919

se konala ustavující schůze Východočeského elektrárenského svazu v Pardubicích. Prvním předsedou byl zvolen Eduard Hrdlička.
Ing. Jindřich Fialka

Dnešní výročí 27.03.1904

svolal ředitel státní průmyslové školy v Pardubicích arch. Jindřich Fialka schůzku 22 techniků, na níž bylo rozhodnuto založit Spolek techniků východních Čech, jehož cílem bylo kromě odborné vědecké činnosti podporovat též sociální a veřejné postavení českého technika. Spolek byl později přeměněn na pardubickou odbočku Spolku českých inženýrů.
Měšťanská chlapecká škola - rok 1892

Dnešní výročí 27.03.1891

povolila zemská školní rada stavbu chlapecké měšťanské školy v Holicích.
Pohled na obec Vápenný Podol

Dnešní výročí 27.03.1882

začala stavba železniční trati Přelouč-Vápenný Podol. Za pouhých sedm měsíců byla dokončena a 18. října 1882 na ní byl oficiálně zahájen provoz. Po 96 letech, v roce 1978, byl provoz v úseku Tasovice-Vápenný Podol zastaven, koleje vytrhány a tak Podoláci dnes jen vzpomínají, že k nim kdysi také jezdil vlak.