Výročí

Dnešní výročí 27.09.2000

byl po tříměsíční generální opravě dán znovu do provozu most kpt. Bartoše přes Labe v Pardubicích.
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc

Dnešní výročí 27.09.2000

převzal rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig z rukou náměstka ministra školství Josefa Průši nové univerzitní insignie, skládající se kromě řetězu i ze žezla se skleněným jádrem. UPa tak má jako jediná univerzita v ČR ve svých insigniích zakomponováno broušené sklo.
Knihovna Univerzity Pardubice

Dnešní výročí 27.09.1999

byla v sousedství knihovny Univerzity Pardubice otevřena nová Univerzitní aula, zbudovaná nákladem téměř 90 mil. Kč, z nichž 30,5 mil. Kč poskytlo na stavbu město.

Dnešní výročí 27.09.1996

podepsali ředitel Nemocnice Pardubice a děkan Fakulty chemicko technologické Univerzity Pardubice vzájemnou dohodu o zřízení výukové základny pro studenty biologických a biochemických věd.

Dnešní výročí 27.09.1996

se konal v pardubickém divadle večer u příležitosti Dne železnice za přítomnosti ministra dopravy Martina Římana. Součástí večera bylo i vyhlášení výsledků soutěže o nejsympatičtější průvodčí a výpravčí ČD. Vítězkou se stala Eva Metnarová z Olomouce.
Pardubické noviny informují

Dnešní výročí 27.09.1995

byla v Pardubicích zahájena za přítomnosti pracovníků tří ministerstev a dvou set účastníků ze Švédska, Dánska, Rakouska, Německa a České republiky mezinárodní konference "Regionální politika v zásobování teplem".
Ilustrační foto (kolem roku 1915)

Dnešní výročí 27.09.1929

se konalo na Pernštýnském náměstí v Pardubicích tak zvaným "přibíjením na žerď" předání plukovní standarty zástupci města pardubickému jezdeckému pluku číslo 8. Následující den byla standarta předána v Praze u sochy sv. Václava veliteli pluku prezidentem T. G. Masarykem.
Ladislav Quis

Dnešní výročí 27.09.1925

byla v Přelouči odhalena pamětní deska JUDr. Ladislavu Quisovi na domě, kde básník bydlel.
Huláni na Pernštýnském náměstí v Pardubicích

Dnešní výročí 27.09.1885

byl z Prahy do Pardubic přemístěn 8. dragounský pluk "Graf von Montecuccoli". V roce 1900 byl vystřídán 11. hulánským plukem, ale náhradní eskadrona v Pardubicích zůstala a po roce 1918 se stala základem 8. jezdeckého pluku čs. armády v Pardubicích. V roce 1929 dostal pluk přídomek "knížete Václava".

Dnešní výročí 27.09.1827

zachvátil Dašice požár, který vznikl v čís. 109. Silný vítr a sluncem vyprahlé střechy během půl hodiny požár rozšířily na 36 stavení ve městě a osm v nedalekém Velkolánsku. Ze stavení nezůstalo vůbec nic, i popel vítr rozmetal. Oheň si vyžádal i jednu lidskou oběť - řezník Jan Hančl zapomněl ve zmatku vynést z hořícího domu svoji starou churavou matku a ta uhořela.
Ambrožův sbor církve českobratrské v Hradci Králové

Dnešní výročí 27.09.1436

v době, kdy už se téměř celé Čechy poddaly císaři Zikmundovi, vyhnal jeho největší nepřítel, královéhradecký husitský kněz Ambrož se svými stoupenci z Hradce všechny odpůrce husitství. Vrchním velitelem vojsk, která za to měla Hradec Králové pokořit a potrestat, byl pán z nedaleké Kunětické horu Diviš Bořek z Miletínka. Hradečtí však odvážným výpadem zničili Divišův tábor v Plačicích a sám Diviš se zachránil jen útěkem na Kunětickou horu. Hradečtí pak přešli do ofenzívy - zpustošili jeho statky, vypálili mlýny a na Štědrý den 1436 vyplenili Sezemice, které byly v Divišově držení. Diviš nezůstal Hradeckým na oplátku nic dlužen. Přes dva měsíce trvaly mezi nimi drobné šarvátky. 3. března 1437 došlo k závěru - Ambrožovi stoupenci byli zlapáni, Ambrož sám se pokusil utéci, ale při útěku se při pádu z hradební zdi zranil a zatčení neunikl...