Výročí

František Hladěna

Dnešní výročí 28.04.1972

se jel v Pardubicích na letním stadiónu 5. ročník plochodrážního závodu o Hladěnův memoriál. Zvítězil v něm Jan Holub.

Dnešní výročí 28.04.1961

byl dán v Pardubicích do provozu silniční nadjezd přes železniční trať u Parama.
Pardubický akciový cukrovar na konci 19. století

Dnešní výročí 28.04.1895

se konal v Pardubicích v sále Měšťanské besedy sjezd "veškerého rolnictva" za účasti rolníků z Pardubicka, Chrudimska a Královéhradecka. Hlavním tématem většiny řečníků byla krize v cukrovarnickém průmyslu, která začala mít vliv na celé zemědělství.

Dnešní výročí 28.04.1893

vyšlo v Kuklenách 1. číslo Práva lidu, které se rozhodli vydávat zástupci východočeských dělnických spolků na poradě v Pardubicích dne 5. března 1893 a které se stalo později oficiálním listem sociální demokracie.
Erb Vojtěcha z Pernštejna. Nástěnná malba na zámku Pardubice.

Dnešní výročí 28.04.1514

jmenoval král Vladislav II. Jagellonský listem, daným v Budíně, Vojtěcha z Pernštejna nejvyšším hofmistrem Království Českého.