Výročí

Arnošt z Pardubic kotví u Zimního stadionu

Dnešní výročí 28.10.2000

vyplula pardubická výletní loď Arnošt z Pardubic na svou první jízdu s pasažéry po Labi do Srnojed. Za sobotu 28.10. a neděli 29.10.2000 absolvovalo jízdu po labské hladině několik stovek lidí.
Pomník T. G. Masarykovi

Dnešní výročí 28.10.1998

byl na nám. Československých legií v Pardubicích odhalen nový pomník TGM na místě dřívějšího pomníku prezidenta Osvoboditele, který byl v roce 1940 z rozhodnutí rady města zlikvidován.
Jiří Gruša na návštěvě v Pardubicích

Dnešní výročí 28.10.1995

navštívil rodné Pardubice básník Jiří Gruša, v současné době velvyslanec ČR v Rakousku. Byl přijat na radnici primátorem Ing. Slezákem, CSc., a členy městské rady, odpoledne přednášel na Univerzitě na téma "Česko-německé vztahy".
Interiér Východočeské galerie v 80. letech

Dnešní výročí 28.10.1953

začala v adaptovaných prostorách pardubického zámku pracovat VÝCHODOČESKÁ GALERIE.

Dnešní výročí 28.10.1946

byla v Přelouči otevřena lávka přes Labe na Slavíkovy ostrovy.
Prezident T. G. Masaryk

Dnešní výročí 28.10.1936

byli ve schůzi městské rady jmenováni čestnými občany Přelouče prezident Osvoboditel T. G. Masaryk (již po druhé!!!), dr. E. Beneš a František Udržal.

Dnešní výročí 28.10.1933

byla v Dolní Rovni odhalena pamětní deska padlým v první světové válce.
Pan president na návštěvě na Kunětické hoře

Dnešní výročí 28.10.1929

byla v hradní verandě na Kunětické hoře odhalena pamětní deska, připomínající návštěvu T. G. Masaryka na Kunětické hoře 23.5.1929.

Dnešní výročí 28.10.1929

až 2.11.1929 se v Dašicích konala "Národopisná výstavka starožitností a uměleckých předmětů".
Prof. Josef Petr (uprostřed)

Dnešní výročí 28.10.1927

se představilo na svém prvním koncertu pardubické Macákovo-Martinovo kvarteto, které patřilo ve své době k předním východočeským komorním souborům. Sdružení přijalo jméno po svém primáriovi Josefu Martinovi a violistovi Karlu Macákovi. Druhé housle hrál akad. malíř profesor Josef Petr a violoncello akad. malíř profesor Svatopluk Máchal. Soubor dal spolu se známou pardubickou klavíristkou Karlou Netušilovou podnět k založení Spolku pro komorní hudbu v Pardubicích.
Masarykovy kasárny železničního pluku

Dnešní výročí 28.10.1927

byly oficiálně otevřeny a předány svému účelu kasárny TGM na Zborovském náměstí, budované od července 1925. Kasárny se staly domovem železničního pluku, který do té doby obýval několik desítek dřevěných baráků býv. válečné vojenské záložní nemocnice (karantény) v prostoru dnešní Dukly.
Vzhled náměstí Legií okolo roku 1935

Dnešní výročí 28.10.1926

byl na náměstí Legií v Pardubicích položen základní kámen k pomníku TGM.

Dnešní výročí 28.10.1922

byl v Sezemicích proti radnici odhalen pomník Mistra Jana Husa.
Královská třída ve 20. letech 20. století

Dnešní výročí 28.10.1918

byla dosavadní pardubická Královská třída přejmenována na Wilsonovu (dnešní třídu Míru).
Náměstí v Dašicích počátkem dvacátého století

Dnešní výročí 28.10.1918

došla o 4. hodině odpolední do Dašic zpráva o státním převratu. Obyvatelstvo Dašic se shromáždilo na náměstí, průvodem prošlo město a potom na náměstí vyslechlo projev odborného učitele J. Touce.
Pohled na kostel v Morašicích.

Dnešní výročí 28.10.1550

se ujal správcovství pernštejnského panství na Pardubicku jako regent Petr Hamza ze Zábědovic, sídlící do té doby nedaleko Pardubic - v Morašicích.