Výročí

James Arthur Lovell

Dnešní výročí 29.10.2000

přiletěli na krátkou návštěvu Pardubic kosmonauti Američan James Arthur Lovell, jehož předkové pocházejí z Čech, který jako první obletěl Měsíc, a Čech Vladimír Remek, čestný občan Pardubic. Na dvou letadlech L 39 Albatros absolvovali asi 20 min. let nad Polabím. Po poledni je přivítal v historickém sále radnice primátor Jiří Stříteský v čele městské rady a podaroval je tradičním pardubickým perníkem.
Pohřeb Rakouska dne 29. října 1918

Dnešní výročí 29.10.1918

se v Pardubicích konal symbolický "pohřeb starého Rakouska". Vyšel z dnešní třídy Míru, tvořili jej občané v uniformách i v civilu, na čepicích a na klopách trikolory. Městem nesli rakev s obrazy císařské rakouské rodiny, medailemi a řády mocnářství za doprovodu smutečních pochodů. Průvod skončil na starém železném mostě (dnes Prokopův most), kde jeho účastníci za ohromujícího jásotu přítomných vše naházeli do Chrudimky. Pak se účastníci této první československé manifestace v Pardubicích za řízného pochodu vrátili, do města za provolávání slávy Československé republice.

Dnešní výročí 29.10.1918

byla svolána slavnostní schůze opatovického obecního zastupitelstva do hostince A. Šandery a pozvána na ni širší veřejnost. Starosta obce dr. Nohejl vzpomněl důležitosti a velikosti chvil a pozdravil svobodu národa a vlasti. Navrhl čestné občany: na prvním místě T. G. Masaryka a dále dr. Karla Kramáře, Františka Staňka, Václava Klofáče, Gustava Habrmana a Mistra Aloise Jiráska. Všichni přítomní, kteří stojíc vyslechli starostovu řeč, vybuchli v radostný jásot, který se ztišil, když zazněly první tóny hymny, kterou pak všichni zpívali.

Dnešní výročí 29.10.1890

byl založen chrudimský a pardubický krajinský spolek lékařů. Své sídlo měl z počátku v Chrudimi, později v Pardubicích.

Dnešní výročí 29.10.1869

byla v Pardubicích zahájena krajská hospodářská výstava, která byla rozsáhlou přehlídkou tehdejší zemědělské techniky.