Výročí

Prodejní část skladu textilu v Čeperce

Dnešní výročí 29.12.1993

se v Pardubicích konala poslední dražba v rámci malé privatizace. Dražila se prodejna textilu na Dubině a sklad textilu v Čeperce.
Východočeské muzeum v Pardubicích

Dnešní výročí 29.12.1990

vydalo ministerstvo kultury České republiky zakládací listinu Východočeského muzea v Pardubicích, kterou se pardubické muzeum po letech perzekuce znovu osamostatnilo a obnovilo svůj původní název. Ředitelem muzea byl jmenován PhDr. František Šebek.
Autobusové nádraží v Pardubicích

Dnešní výročí 29.12.1983

bylo pardubické veřejnosti předáno v Palackého třídě do užívání nové autobusové nádraží.
Zleva: Josef Valčík, Jiří Potůček, Jozef Gabčík

Dnešní výročí 29.12.1941

byl z britského letadla, které pilotoval Ron Hockey, proveden výsadek pararoje SILVER A, který tvořili parašutisté Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček. Všichni tři položili své životy za vlast v době heydrichiády. Pilot Hockey, který v roce 1991 navštívil Československo, zemřel v únoru 1992. V roce 1933 byl jmenován čestným občanem Pardubic in memoriam.
Jan Chmelík, ředitel reálky

Dnešní výročí 29.12.1862

podala pardubická deputace, složená ze starosty města Václava Bubeníka, poštmistra Josefa Krause a duchovního správce Jana Chmelíka na ministerstvu školství žádost o povolení zřídit v Pardubicích vyšší reálku. Žádosti bylo vyhověno a od školního roku 1863-64 byla výuka v pardubické vyšší reálce zahájena.

Dnešní výročí 29.12.1340

odkázal písemně Arnošt z Hostýně, držitel Pardubic, pardubickou tvrz s "městem novým" svým synům. Vykonavatelem poslední vůle stanovil svého syna Arnošta z Pardubic, pozdějšího prvního pražského arcibiskupa. V listině se poprvé mluví o Pardubicích jako o městu.