Výročí

Dnešní výročí 30.10.1997

byla v Pardubicích zahájena třídenní I. česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie, na níž se 250 odborníků zabývalo problematikou mikroskopických hub (plísní).
Stav zámku v 80. letech

Dnešní výročí 30.10.1995

byl na hrotnici nové kopule hodinové věže pardubického zámku usazen pozlacený český lev jako otáčivá korouhvička. V útrobách kopule jsou uloženy dobové dokumenty, jako zápis o provedení rekonstrukce zámku, současné mince a nezbytné noviny pro naše následovníky.
Pohled na budovu nových lázní

Dnešní výročí 30.10.1990

byl na pardubických Olšinkách dán do provozu 50m krytý plavecký bazén. Budoval se téměř 30 let.
"Zprávy" měnily v průběhu let svou tvář

Dnešní výročí 30.10.1965

vyšlo 1. číslo Zpráv Klubu přátel Pardubicka.

Dnešní výročí 30.10.1938

byla na tzv. "Wernerovském domě" na Pernštýnském náměstí v Pardubicích odhalena pamětní deska prof. Janu Gebauerovi. Slavnosti byli přítomni zástupci vlády, Akademie věd a umění, členové rodiny aj. Desku po krátkém proslovu dal do opatrování města dr. Blahout, ředitel reálky. Za město promluvil náměstek starosty Procházka. Deska podle návrhu arch. Karla Řepy je bronzový odlitek, který zhotovila slévárna fy Chmelař v Praze-Vysočanech. Deska představuje rozevřenou knihu s vloženou vavřínovou snítkou a textem: "V tomto domě, zvaném Wernerovský, bydlil v letech 1865-69 slovutný jazykozpytec PhDr. Jan Gebauer, profesor zdejších reálných škol. Zde se jemu a jeho choti, rozené Wernerové, narodila roku 1869 dcera Marie Gebauerová, česká spisovatelka. Tato deska byla odhalena při stém výročí narozenin prof. Dr. J. Gebauera léta MCMXXXVIII."

Dnešní výročí 30.10.1932

byla v Přelouči ustavena Národní jednota střelecká.

Dnešní výročí 30.10.1908

bylo v Holicích ustaveno první "Konsumní a výrobní družstvo".