Výročí

Řeka Loučná

Dnešní výročí 30.11.1999

se konala v Rokytně ustavující schůze mikroregionu "Loučná", který tvoří obce Časy, Dašice, Choteč, Kostěnice, Rokytno, Lány u Dašic, Sezemice, Slepotice, Spojil a Úhřetická Lhota.

Dnešní výročí 30.11.1996

se konalo v restaurovaných prostorách pardubického zámku setkání Rotary-klubů Pardubicka a Hradecka.

Dnešní výročí 30.11.1994

se konalo v Domě hudby ustavující zasedání nově zvoleného pardubického městského zastupitelstva (39 členů). Ani ve dvou kolech nedošlo ke zvolení primátora města. Jediný kandidát Bohdan Dvořák (ODS) získal v obou kolech pouze 18 hlasů. Proto bylo zasedání přerušeno a pokračování stanoveno na 11. prosince 1994, kdy byl primátorem zvolen jediný kandidát Ing. Libor Slezák, CSc., (ODS).

Dnešní výročí 30.11.1974

byla v opatovické elektrárně ukončena I. etapa teplovodu, a to z Opatovic do Hradce Králové.
Dům čp. 79 (tzv. "mléčná jídelna")

Dnešní výročí 30.11.1960

byly v Pardubicích instalovány první světelné noviny, a to na třídě Míru na domě čp. 79 (na býv. "mléčné jídelně") naproti dnešní prodejně firmy Baťa.
Vstupní brána do pardubické karantény

Dnešní výročí 30.11.1914

byla zahájena stavba válečné vojenské nemocnice (K. u. k. Reservespital Pardubitz) v prostoru dnešní Dukly v Pardubicích. Byla dokončena za necelý rok a byla schopna pojmout 10-12 tisíc raněných vojáků. Část z 365 budov, které nemocnici tvořily, sloužila v meziválečném období jako sídliště pardubické chudiny, zvané "karanténa". Poslední dřevěné baráky karantény byly zbourány při zahájení výstavby sídliště Dukla v letech 1948-49.
Muzeum Dr. Emila Holuba

Dnešní výročí 30.11.1880

až 1.12.1880 navštívil africký cestovatel MUDr. Emil Holub své rodné Holice, kde byl přijat s velkými poctami.