Výročí

Původní Španielova socha TGM na náměstí Legií

Dnešní výročí 31.01.1995

byla v Domě hudby v Pardubicích ustavena pardubická pobočka Masarykovy společnosti.

Dnešní výročí 31.01.1939

bylo v Pardubicích zřízeno vojenské ženijní učiliště.
František Udržal, budovatel moderní Rovně (1866 - 1938)

Dnešní výročí 31.01.1935

byl býv. předseda čsl. vlády František Udržal, rodák z Dolní Rovně, jmenován čestným občanem Pardubic.
Jezdecká kasárna v Bohdanči

Dnešní výročí 31.01.1935

opustil Přelouč poslední zbytek jezdecké posádky. Byl přestěhován do Bohdanče (jezdecké vojsko bylo v Přelouči přes 200 let).
Původní Karlova ulice krátce před demolicí, zde bydlela převážně chudina.

Dnešní výročí 31.01.1932

se konalo v nově vybudovaném loutkovém divadle v pardubické (dnes již neexistující) orlovně v Karlově ulici první představení pro děti.
Znak Diviše Bořka z Miletínka

Dnešní výročí 31.01.1491

koupil Vilém z Pernštejna od synů Diviše Bořka z Miletínka tzv. "Pardubice Mnichové", tj. dnešní Pardubičky.