Výročí

Dům číslo 51 po rekonstrukci

Dnešní výročí 31.05.1999

byla v budově býv. Staré lékárny na Pernštýnském nám. čp. 51 v Pardubicích slavnostně otevřena pobočka Československé obchodní banky v Praze.

Dnešní výročí 31.05.1997

se konal v Pardubicích 7. ročník Aviatické pouti Ing. J. Kašpara.
Vlachův dům, ve kterém po léta byla oblíbená prodejna potravin - tzv. nedělka

Dnešní výročí 31.05.1996

zahájila činnost v Pardubicích firma McDonald's jako 24. provozovna v ČR.
Při interview s Marií Chudou v Orlických novinách v roce 2002

Dnešní výročí 31.05.1993

byli na zasedání zastupitelstva města Pardubic zvoleni novými čestnými občany Pardubic PhDr. Marie Svobodová, Marie Chudá, Václav Metelka, Ing. Miroslav Janeček a in memoriam Ron Hockey. Naproti tomu bylo čestné občanství odebráno Klementu Gottwaldovi, Zdeňkovi Nejedlému, Anežce Hodinové-Spurné a Václavu Davidovi.

Dnešní výročí 31.05.1959

bylo dáno do provozu koupaliště v Bohdanči při Opatovickém kanálu u silnice na Neratov.

Dnešní výročí 31.05.1936

odhalil býv. předseda čs. vlády František Udržal památník 22 padlým z I. světové války ve Starém Hradišti.
Výstaviště okolo roku 1950

Dnešní výročí 31.05.1931

zahájil TGM v Pardubicích velkolepou Celostátní výstavu tělesné výchovy a sportu, která byla nazývána "bílou pohádkou". Trvala až do 4. října a skončila velkým úspěchem pardubických pořadatelů. Pro výstavní prostor byly upraveny bývalé zámecké příkopy pernštýnského zámku. Areál tvořily bílé lehké pavilóny a parková úprava v dnešních Tyršových sadech. Poslední pozůstatek výstaviště byla kavárna "U jezírka", která byla zlikvidována při cvičném požáru 6.4.1977.