Výročí

Sukova třída v noci

Dnešní výročí 31.08.2000

byl slavnostně zprovozněn trolejbusový úsek Sukovou třídou v Pardubicích.

Dnešní výročí 31.08.1996

navštívil obec Uhersko premiér Václav Klaus.
Replika Kašparova Blériotu - jedna z největších atrakcí aviatické pouti v roce 1996

Dnešní výročí 31.08.1996

a 1.9.1996 se konal na pardubickém letišti 6. ročník Aviatické pouti. Při ní se 1.9.1996 podařilo vzlétnout s replikou Kašparova letadla do výšky asi 3.5 m a uletět asi 100 m (replika měla imatrikulaci OK-BUU-36).

Dnešní výročí 31.08.1996

a 1.9.1996 se konaly v Pardubicích "3. Regionální dny dopravy".

Dnešní výročí 31.08.1936

byla na radnici v Holicích odhalena pamětní deska TGM, připomínající jeho voličský projev v Holicích v roce 1911.

Dnešní výročí 31.08.1918

byla v Přelouči ustavena Hospodářská rada.
Cyklistické stezky v Pardubicích roku 2002

Dnešní výročí 31.08.1897

vydalo obecní zastupitelstvo "Jízdní řád pro cyklisty v královském komorním městě Pardubicích", který mj. např. stanovil, že jízdní kolo musí mít číslo a cyklista že musí být vybaven cyklistickým průkazem.

Dnešní výročí 31.08.1897

přijala pardubická městská rada "k ukrutnostem, páchaným na našich bratřích v uzavíraném území (pohraničí) tuto rezoluci: Zastupitelstvo města Pardubic vyzývá naše poslance na říšské radě, by všemi prostředky, které po ruce mají, každý jednotlivý případ násilí, spáchaného z národní zášti na příslušníku českém, zevrubně prozkoumali, výsledek svého šetření pak k vládě ve známost uvedli a ji buď po dobrém, buď po zlém, ale důtklivě nutili, by konala svoji povinnosť naproti českým příslušníkům právě tak, jako by ji zajisté konala, kdyby z české strany bylo ubližováno Němcům. Má-li Rakousko zdárně prospívati jen tak, jest-li všecky národnosti zde naleznou, co stejné mezi stejnými, co rovni mezi rovnými, svého práva. Máme stejné povinnosti, musíme mít stejná práva!"
Pomník vynálezců ruchadla, který vytvořil roku 1883 Jos. Strachovský.

Dnešní výročí 31.08.1883

byl položen základní kámen k pomníku bratranců Veverkových, který byl odhalen 8. září 1883.
Pohled na Zámrsk začátkem 20. století

Dnešní výročí 31.08.1835

vyšlo nařízení pražského gubernia o povinnostech obcí a úřadů založit pamětní knihy. Kroniku zavedla i správa pardubického komorního panství. Pro tento účel byl pořízen objemný svazek formátu 27x43 cm. Kronika, která je dnes uložena ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, začíná rokem 1842 a je zakončena pamětním zápisem o převzetí velkostatku Pardubice při provádění pozemkové reformy v roce 1921.