About library


Ceník služeb

Základní registrační poplatek (platí 12 měsíců)

Dospělí 120 Kč
Děti, důchodci, držitelé ZTP 60 Kč
Děti ZTP 20 Kč
Společný průkaz KK + UK 150 Kč
Společný průkaz KK + knihoven města Pardubic-dospělí 120 Kč
důchodci, děti 60 Kč
Právnické osoby 300 Kč
Registrace pro nevidomé a slabozraké zdarma
Prezenční služby čítárny 40 Kč
Jednorázová absenční výpůjčka(bez platného čtenářského průkazu) 30 Kč
Jednorázová prezenční výpůjčka(bez platného čtenářského průkazu) 10 Kč
Dárkový poukaz na registraci cena dle statusu čtenáře

Ostatní poplatky

Rezervace (zamluvenka) 10 Kč
Zhotovení rešerše: poplatek při zadání 50 Kč
Zhotovení rešerše: za 1 záznam 2 Kč
Zakoupení CD 10 Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Vnitrostátní - poštovné a balné(za 1 realizovanou výpůjčku) 40 Kč
Mezinárodní(Evropa mimo Velké Británie) 250 Kč
Mezinárodní Velká Británie a mimoevropské státy 450 Kč
Kopie textu cenu stanovuje zasílající knihovna

Půjčování audio, audiovizuálních nosičů a čteček e-knih

Magnetofonové kazety zdarma
CD, DVD-hudební, DVD filmy zdarma
Magnetofonové kazety, CD pro nevidomé zdarma
Multimédia, videokazety (pouze prezenční) zdarma
Čtečky e-knih kauce 1 000 Kč

Reprografické služby - tisk, kopie

Černoblílý výstup - Formát A4 jednostranně 2 Kč
Černoblílý výstup - Formát A4 oboustranně 3 Kč
Černoblílý výstup - Formát A3 jednostranně 3 Kč
Černoblílý výstup - Formát A3 oboustranně 4 Kč
Barevný výstup - Formát A4 jednostranně 10 Kč
Barevný výstup - Formát A4 oboustranně 15 Kč
Barevný výstup - Formát A3 jednostranně 15 Kč
Barevný výstup - Formát A3 oboustranně 30 Kč

Internet

Použití internetu 0,50 Kč/min
Registrovaní čtenáři zdarma

Práce s PC

(WORD, EXCEL, ..) zdarma

Poplatky z prodlení

Oddělení naučné literatury, beletrie, čítárny a dětské oddělení:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhuty1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument, tematický batůžek a desková hra) a 1 provozní den 2 Kč
1 dokument (DVD-film) a 1 provozní den 5 Kč
Všeobecná studovna:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty 1 dokument (čtečka e-knih) a 1 provozní den 20 Kč
Hudební oddělení:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty - 1 dokument (kniha, hudebnina, časopis) a 1 provozní den 2 Kč
1 dokument (audio, MK, CD) a 1 provozní den 5 Kč
Na nedodržení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat

Náhrady při poškození

Poškození čárového kódu 5 Kč
Poškození obalu (knihy, CD, MK, DVD) 10 Kč
Poškození e-čtečky - viz Příloha č.8
Poškození dokumentu nebo obalu, rozsah posoudí vedoucí oddělení, minimálně 20 Kč

Náhrady ztrát

Knihy a hudebniny pořizovací cena + 200 Kč
Časopisy pořizovací cena
Audiovizuální nosiče (CD, MK, DVD) Pořizovací cena + 100 Kč
Tematické batůžky, deskové hry Pořizovací cena + 100 Kč
Elektronický zdroj jako příloha časopisu 50% pořizovací ceny časopisu
Elektronický zdroj jako příloha knihy 50% pořizovací ceny knihy
Čtenářský průkaz (vystavení duplikátu) 30 Kč
E-čtečka - viz Příloha č.8
Ztráta klíče od úložné skříňky v šatně 40 Kč
Ztráta červené tašky 50 Kč

Ceník kulturních a vzdělávacích akcí

Akademie volného času - 4 cykly /5x2 hod/
1 cyklus 200 Kč
2 cykly 400 Kč
3 cykly 550 Kč
4 cykly 650 Kč
jednotlivé vstupné 60 Kč
Kurz sbormistrů /5 lekcí/5 hod./ - permanentka 2 000 Kč
jednotlivé vstupné 500 Kč
Hezky česky / 10 lekcí/1,5 hod./ - permanentka 450 Kč
jednotlivé vstupné 50 Kč
Pasování prvňáčků - vstupné pro 1 třídu 500 Kč
Dračí doupě (podpora čtenářství) - pololetní účastnický poplatek 250 Kč
Počítačové kurzy - kurzovné na 1 lekci /2 hod/ 70 Kč
Besedy vstupné dle dohody
Propagační předměty knihovny
Taška s logem knihovny 50 Kč
Turistická vizitka knihovny 15 Kč
Turistický deník 50 Kč
Prodej publikace vydané KK v Pardubicích
Karla Jará a kol.
Všední život na Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války
250 Kč