Anniversary

Synthesia - hlavní vstup do závodu

Anniversary today 01.01.1999

byla akc. spol. Synthesia Semtín zapsána do obchodního rejstříku jako jedna z výrobních divizí nově vzniklé akc. spol. AliaChem.
PARAMO buduje síť čerpacích stanic na celém území ČR

Anniversary today 01.01.1997

byla v Dražkovicích dána do provozu benzinová čerpací stanice firmy PARAMO TRYSK jako první z 35 plánovaných stanic na území České republiky.
Rekonstrukci oblíbené pardubické restaurace Plzeňka provedla firma PPS

Anniversary today 01.01.1996

se transformovala První pardubická stavební společnost s r. o. (PPS) na akciovou společnost.
Centrální stanice Hasičského záchranného sboru v Pardubicích

Anniversary today 01.01.1995

došlo ke změně názvu Správy a útvaru Sboru požární ochrany Pardubice na Hasičský záchranný sbor okresu Pardubice.
Zámecká kaple v Cholticích

Anniversary today 01.01.1995

byla v Cholticích po letech zpřístupněna zámecká kaple sv. Romedia, která je historickou památkou I. stupně.
Interiér CHEMINGU  v Pernerově ulici

Anniversary today 01.01.1995

byla v budově CHEMINGU v Pernerově ulici v Pardubicích otevřena stálá kancelář a. s. Přístav Pardubice.
Největší pardubické kino - JAS

Anniversary today 01.01.1994

se stala provozovatelem kina JAS v Pardubicích bratislavská firma INTERSONIC CINEMA.
Rehabilitační oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích

Anniversary today 01.01.1992

byla dána do provozu lůžková část rehabilitačního oddělení pardubické nemocnice.
Pardubický zámek - sídlo Východočeského muzea

Anniversary today 01.01.1991

byl pardubickému muzeu vrácen původní název "Východočeské muzeum Pardubice" (VČM) a opět se stalo samostatnou organizací.
Logo firmy HOBÉ

Anniversary today 01.01.1990

vznikl z býv. pardubického koncernového lihovaru státní podnik HOBÉ s provozovnami v Hrobicích a Radčicích u Skutče. V roce 1993 firmu zprivatizovala formou veřejné soutěže spol. s r. o. Atlantic Pardubice.
Znak města Chvaletic

Anniversary today 01.01.1981

získaly spojené obce Telčice a Chvaletice statut města s názvem Chvaletice.
Podjezd a kaplička u sv. Anny

Anniversary today 01.01.1962

byl dán do provozu silniční podjezd u sv. Anny v Pardubicích.
Budova okresního archivu dnes

Anniversary today 01.01.1961

byly sloučeny městský a okresní archiv v Pardubicích pod názvem "Okresní archiv Pardubice".
Prapor města Holic

Anniversary today 01.01.1961

byla zřízena Domovní správa města Holic.
Zámek Jiřího Larische-Mönnicha v Pardubičkách

Anniversary today 01.01.1957

převzala TESLA Pardubice objekt Zámečku v Pardubičkách.
Lázně Poděbrady

Anniversary today 01.01.1957

převzal bohdanečské lázně od ROH (Revolučního odborového hnutí) do své správy stát jako státní lázně se samostatným ředitelstvím. To však bylo v Bohdanči zrušeno a lázně přešly pod správu Lázní Velichovek a od roku 1965 pod Státní lázně Poděbrady.
Pohled na část závodu v Rybitví

Anniversary today 01.01.1952

vznikla delimitací projektových složek tehdejšího n. p. VCHZ Rybitví a n. p. SYNTHESIA Semtín projektová organizace CHEMING Pardubice.
Se vznikem Pardubického kraje začal vycházet Věstník Pardubického kraje

Anniversary today 01.01.1949

se Pardubice staly sídlem Pardubického kraje, který zanikl v roce 1960, kdy vstoupilo v platnost nové krajské zřízení.
Znak města Přelouče

Anniversary today 01.01.1946

byla v Přelouči zřízena expozitura Okresního národního výboru v Pardubicích.
Palác Městské spořitelny - architekt Fr. Roith

Anniversary today 01.01.1944

byla Městská spořitelna v Holicích sloučena s Městskou spořitelnou v Pardubicích.
Dětské oddělení  Krajské nemocnice v Pardubicích

Anniversary today 01.01.1939

bylo v pardubické nemocnici dáno do provozu dětské oddělení.
Lázně Bohdaneč ve 30. letech

Anniversary today 01.01.1936

byl jmenován ředitelem lázní v Bohdanči MUDr. et JUDr. Alois Chládek.
J. V. Flos

Anniversary today 01.01.1933

byl kronikářem Přelouče ustanoven J. V. Flos, spisovatel a odborný učitel v Přelouči.
Ilustrační foto - pohřební průvod na Královské třídě v roce 1903

Anniversary today 01.01.1930

zahájil svou činnost Městský pohřební ústav v Pardubicích.
Dr. Karel Farský - první patriarcha Církve československé

Anniversary today 01.01.1928

byla slavnostními bohoslužbami otevřena v ještě nedokončeném Husově sboru v Pardubicích na Olšinkách síň dr. Karla Farského, prvního patriarchy Církve československé.
Jezdecká kasárna na Palackého třídě z roku 1895.

Anniversary today 01.01.1925

zahájilo v Pardubicích svou činnost v kasárnách 8. jezdeckého pluku v Palackého ulici jezdecké učiliště pro důstojníky a aspiranty. Kasárna stála v místech, kde dnes stojí OD TESCO a nová poliklinika, a byla zbourána v šedesátých letech min. století.
Politická mapa po pozemkové reformě 1921 - Pardubice a Hradec Kralové

Anniversary today 01.01.1921

převzal pas do své správy po pozemkové reformě, uskutečněné po vzniku samostatného Československa, okresní velkostatek.
Pečeť města Přelouče

Anniversary today 01.01.1920

zahájilo činnost pro Přelouč a okolí konzumní společenstvo "Svépomoc".
Náves v Dražkovicích počátkem 20. století

Anniversary today 01.01.1908

byl zřízen samostatný poštovní úřad v Dražkovicích.
Pohled na Holice začátkem 20. století

Anniversary today 01.01.1901

byla v Holicích založena místní organizace Sociálně demokratické strany.
Rohový dům vpravo je bývalá lékárna, dnes drogerie

Anniversary today 01.01.1891

byla na křižovatce dnešní tř. Míru a ulice Sladkovského v domě čp. 67 otevřena druhá pardubická lékárna, na kterou obdržel koncesi Theodor Pruner.
Náměstí v Holicích

Anniversary today 01.01.1888

byla slavnostně vysvěcena socha Panny Marie na náměstí v Holicích.
Ilustrační foto: Budova Okresní záložny hospodářské z roku 1941

Anniversary today 01.01.1883

byla na základě zemského zákona založena Okresní hospodářská záložna v Holicích.
Základní škola v Černé za Bory

Anniversary today 01.01.1879

byla otevřena škola v Černé za Bory pro děti z této obce a ze Spojila a Drozdic. Dříve děti z těchto tří obcí docházely do školy v Pardubičkách.
Václav Pour

Anniversary today 01.01.1861

byl založen "Spolek čtenářský okresu Přeloučského". Předsedou se stal Václav Pour, mlynář z Valů.
Občanská záložna

Anniversary today 01.01.1861

zahájil činnost první peněžní ústav v Holicích tzv. "Záložní kasa neboli Občanská záložna v Holicích".
Mapka pardubického kraje z r. 1852

Anniversary today 01.01.1850

se Pardubice staly sídlem krajské vlády, ale ne nadlouho. S účinností od roku 1855 byl pardubický kraj zrušen a krajské sídlo bylo opět přeneseno do Chrudimi. Krajská vláda začala v Pardubicích úřadovat 15.1.1850.
Kopie titulního listu časopisu "Bohu a vlasti"

Anniversary today 01.01.1849

vyšel v Přelouči list "Bohu a vlasti" s podtitulem "Ohlas z Přelúče", jehož odpovědným redaktorem a vydavatelem byl přeloučský kaplan František Bohuslav Lukeš. Vyšlo však pouze jedno číslo, pak list přestal vycházet.
Erb pánů z Kunštátu

Anniversary today 01.01.1427

zemřel na pardubickém hradě jeho správce Viktorín Boček z Kunštátu a Poděbrad, otec českého krále Jiříka z Poděbrad.