Anniversary

Budova polikliniky z ulice K Polabinám

Anniversary today 01.03.1995

bylo v budově polikliniky na Masarykově nám. v Pardubicích dáno do provozu Krizové intervenční centrum. Jeho úkolem je koncepční a komplexní podchycení krizových jevů - drog, AIDS, hráčské závislosti, toxikománie, alkoholismu, sexuální promiskuitě, týraní dětí apod.
Operační sál na ORL

Anniversary today 01.03.1995

byly v pardubické nemocnici dány do provozu nově zrekonstruované ambulance ORL (tj. pro nemoci nosní, ušní a krční) a operační sály očního oddělení a oddělení ORL. Adaptaci provedla za 8 měsíců firma REOS, stavební náklady činily 5,9 mil Kč.

Anniversary today 01.03.1995

došlo v Pardubicích ke sloučení funkce okresního hygienika a ředitele Okresní hygienické stanice. Vykonáváním sloučené funkce byl pověřen MUDr. Antonín Vykydal.
Ilustrační foto

Anniversary today 01.03.1994

byl na urologickém oddělení pardubické nemocnice předán do užívání za přítomnosti zástupců pardubického Magistrátu a Okresního úřadu, konsorcia KVG, německé firmy Hofmann-Hille rentgenový urologický stůl EUROMAT 2000. Osm miliónů Kčs na jeho zakoupení poskytlo Ministerstvo financí.
Kovopodnik v 80. letech 20. století

Anniversary today 01.03.1994

koupil ve druhé vlně privatizace holický KOVOPODNIK Ing. Pavel Feifer. Nejvyhledávanějším výrobkem fy FEIFER jsou beze-sponkové ruční páskovače na ocelovou pásku.

Anniversary today 01.03.1993

prodloužil Dopravní podnik města Pardubic autobusovou linku čís. 10, doposud jezdící od nádraží ke krematoriu, přes krematorium až do Nemošic.

Anniversary today 01.03.1992

začala rozhlasová stanice BBC vysílat na vlně 99,1 MHz z vysílače Hoděšovice na Pardubicku.
Pramen v Lázních Bohdanči

Anniversary today 01.03.1980

byl název města Bohdanče oficiálně změněn na Lázně Bohdaneč.

Anniversary today 01.03.1957

byl zřízen nový poštovní úřad v Dašicích.
Pavel Ludikar

Anniversary today 01.03.1936

koncertoval v Přelouči pěvec Pavel Ludikar.
Karel Burián

Anniversary today 01.03.1919

a též 2. března 1919 zpívali v Městské divadle v Pardubicích za doprovodu Otakara Jeremiáše Karel a Emil Buriánové.
Ilustrační foto - telefonistka

Anniversary today 01.03.1896

byly Pardubice připojeny na meziměstský telefon. Do té doby bylo v Pardubicích možno telefonovat pouze v místě.

Anniversary today 01.03.1882

byla v Pardubicích zřízena první Pokračovací obchodní škola v Pardubicích, založená Jednotou pardubických obchodníků.
Hotel "Kotel" (na snímku budova vlevo), na jehož místě stojí dnešní Grand

Anniversary today 01.03.1856

se narodil v Pardubicích František Patzelt, majitel hostince "Hotel-Kotel" v Pardubicích, který stál v místech dnešního Grandu.