Anniversary

Anniversary today 01.07.1998

byl v pardubickém krematoriu zahájen provoz v malé obřadní síni.
Zakladatel prvního Rotary klubu Paul P. Harris

Anniversary today 01.07.1995

obnovil svou činnost po 41leté nucené odmlce ROTARY-KLUB v Pardubicích. Předsedou klubu byl zvolen Ing. arch. Miroslav Petráň ml.
Administrativní budova Tesly Pardubice

Anniversary today 01.07.1993

se ujala vedení dosavadního s. p. TESLA Pardubice pražská společnost s ručením omezeným HTT (High Technology Transfer), jejímž prezidentem je Ing. Oldřich Barák, CSc., (býv. armádní generál) a viceprezidenty RNDr. Otto Táborský, CSc., a Ing. Luděk Stodůlka a která pardubickou TESLU koupila ve veřejné soutěži za 155 mil. Kč.

Anniversary today 01.07.1993

byla otevřena v Pardubicích, Jiráskově ul. čp. 169 pobočka Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

Anniversary today 01.07.1993

byla na Masarykově náměstí v Pardubicích založena pobočka Komerční banky Pardubice-město. Vlastní samostatný provoz pobočky byl zahájen 23.7.1993.
Budova Všeobecné zdravotní pojišťovny, dříve Nemocenské pokladny

Anniversary today 01.07.1992

zahájila v Pardubicích činnost Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Sídlo má v býv. poliklinice u Husova sboru.

Anniversary today 01.07.1992

zahájila zkušební provoz pardubická FREE ZONE ve Starých Čívicích.
Sokolovna na Olšinkách

Anniversary today 01.07.1991

převzal Sokol Pardubice I. od TJ Dynamo Pardubice zpět sokolovnu na Olšinkách.

Anniversary today 01.07.1991

byla v Pardubicích zavedena svobodná volba lékaře.

Anniversary today 01.07.1978

nastala pro obyvatele obce Raškovic na jihu pardubického okresu historická chvíle - mohli si poprvé natočit ve svých domácnostech vodu z vodovodu.
Továrna Ego okolo roku 1949.

Anniversary today 01.07.1957

byla v Přelouči zrušena čokoládovna EGO, založená v roce 1923. Po roce 1945 byla přejmenována na VÝVOJ. Objekty a zaměstnance po ní převzala TESLA II. Přelouč.
Jednotlivé závody Plynostavu v České republice v roce 2003

Anniversary today 01.07.1949

vznikl v Pardubicích n. p. PLYNOSTAV Pardubice, významný podnik, zajišťující výrobní, stavební a montážní činnost v oblasti plynárenství nejen na území republiky, ale i v zahraničí.
Manganové doly ve starých Chvaleticích. V pozadí je vidět věž kostela.

Anniversary today 01.07.1949

vznikl národní podnik Manganorudné a kyzové závody Chvaletice.

Anniversary today 01.07.1939

byl pardubický list "Východočeský republikán" v důsledku politických událostí (vzniku Protektorátu Čechy a Morava) přejmenován na "Východočeský kraj".
Bývalá vojenská nemocnice, dnes veterinární klinika

Anniversary today 01.07.1934

byla v Pardubicích ve Štrossově ulici zrušena vojenská nemocnice (dnes veterinární klinika).

Anniversary today 01.07.1925

začal v Pardubicích vycházet obrázkový měsíčník "Šemík", jehož vydavatelem a majitelem byl Východočeský župní spolek pro zušlechtění koně v Pardubicích. Redakci řídil Ing. Boža Dvořák.

Anniversary today 01.07.1919

byl zvolen starostou města Přelouče berní správce František Horáček.
Hotel Střebský, dnes kavárna Alfrédo

Anniversary today 01.07.1919

prodal Josef Sochor, býv. pardubický starosta, svůj hotel "Sochor" (dříve "Střebský") novému hoteliérovi J. Teuberovi.
Parní elektrárna v Pardubicích

Anniversary today 01.07.1911

převzalo město Pardubice oficiálně do své správy elektrárnu v Karlově ulici a vytvořilo tak základ ke vzniku Elektrických podniků města Pardubic. Elektrárnu postavila a v roce 1905 dala do provozu pražská firma Ing. Františka Křižíka. Dnes se zde elektrický proud již nevyrábí, objekt slouží jako teplárna.
Pomník afrického cestovatele dr. Emila Holuba od Jindřicha Soukupa

Anniversary today 01.07.1872

přibyl holický rodák MUDr. Emil Holub na své první cestě do Afriky do Kapského Města.

Anniversary today 01.07.1837

vydalo město Pardubice tržní řád, který pevně stanovil rozmístění jednotlivých tržních komodit na hlavním náměstí.

Anniversary today 01.07.1623

"v outerý po třetí neděli po sv. Trojici utekli z vězení šatlavního (v čp. 36 v Pernštýnské ulici) čtyry nebo pět vězněných, který na hrdlo seděli a zabili hospodáře šatlavního, jeho ženu a malé děti tři při živobytí nechali. Z nich tři postižené, dva do kola vpleteni, jeden sťat byl" (podle historika Františka Červenky).