Anniversary

Anniversary today 02.03.1991

se konalo v Československu sčítání lidu.
Vladimír Remek

Anniversary today 02.03.1978

vzlétl do vesmíru na kosmické lodi SOJUZ 28 první československý kosmonaut Vladimír Remek, od roku 1979 čestný občan Pardubic. Jeho společníkem byl sovětský kosmonaut Gubarev, s nímž na oběžné dráze přestoupil do SALJUTU 6, v kterém se pak vrátili úspěšně na zem. Vladimír Remek byl nejen prvním československým kosmonautem ale současně i prvním mimosovětským a mimoamerickým kosmonautem na světě.
Kulturní dům v Holicích

Anniversary today 02.03.1962

byl v prostorách kulturního domu v Holicích otevřen Klub důchodců.
Pavilón "Gočár" v bohdanečských lázních

Anniversary today 02.03.1919

se konala v Bohdanči ustavující valná hromada akciové společnosti Slatinných lázní v Bohdanči u Pardubic. Ve volbách do správní rady byli zvoleni: předsedou František Veselý, ekonom v Bohdanči, místopředsedou Josef Franc, obchodník z Pardubic, řídícím správní rady MUDr. František Veselý, lázeňský lékař, za členy zvoleni: Vl. Jirásek, speditér z Chrudimě, Josef Skrčený, obchodník z Prahy, Jan Uhlíř, starosta Bohdanče, za náhradníky: František Kostelecký, obchodník z Pardubic, Albina Koubková, majitelka hotelu v Pardubicích, Josef Vosátko, majitel realit ve Žďáru.

Anniversary today 02.03.1918

začala vydávat Česká státoprávně demokratická strana v Pardubicích týdeník VÝCHOD. Prvním redaktorem byl Cyril Čechrák. Východ zanikl 5. číslem XXII. ročníku ze dne 4.2.1939.
Jedna z budov pardubické nemocnice v roce 1903, jejímž ředitelem byl MUDr. František Messany.

Anniversary today 02.03.1903

byl zahájen zkušební provoz v nově vybudované okresní nemocnici na Vinici v Pardubičkách. Oficiálně byla nová pardubická nemocnice dána do provozu k 15. březnu 1903.