Anniversary

Anniversary today 02.05.1997

byla v loděnicích Čs. plavby labské ve Chvaleticích pokřtěna říčně námořní loď, vyrobená pro německého zákazníka, jménem "Pardubice".

Anniversary today 02.05.1996

byly zahájeny práce na plynofikaci Kostěnic.

Anniversary today 02.05.1991

zahájilo v Pardubicích činnost CASINO v hotelu Labe.

Anniversary today 02.05.1990

zahájila v Pardubicích svou činnost jedna z nejvýznamnějších pardubických firem té doby společnost s r.o. "MULTISYS Pardubice".

Anniversary today 02.05.1990

byla založena První pardubická stavební (PPS), spol. s r. o. jako první soukromá stavební společnost ve Východočeském kraji. Dne 1. ledna 1996 se transformovala na akciovou společnost.

Anniversary today 02.05.1959

byla dokončena výstavba nového sportovního stadiónu spojených tělovýchovných jednot Slovan Pardubice a TMS Pardubice na pardubických Slovanech.
1. ředitel DP p.Holubář u zastávky 1. autobus. linky na křižovatce ulic Palackého a Jungmanova 1950

Anniversary today 02.05.1950

byl zahájen provoz první linky pardubického Dopravního podniku. Byla to autobusová linka od nádraží (ještě starého) k závorám u zastávky ČSD pod nemocnicí (tehdy zde ještě nebyl nadjezd). Na lince jezdil autobus modré barvy v kombinaci s bílou. Stejnou barvu potom měly i první trolejbusy. Podle těchto barev se v Pardubicích dlouho říkalo vozidlům Dopravního podniku "modráky".
Tenisový klub LTC v roce 1927.

Anniversary today 02.05.1924

byly pod pardubickým zámkem dány do provozu tenisové kurty LTC Pardubice. Slavnostní otevření se konalo potom 24.5.1924 za účasti mnoha hostí hlavně z tenisového světa.
Požární stanice v Holicích dnes

Anniversary today 02.05.1875

se v Sokole Holice zrodil návrh zřídit tzv. Sbor hasičský k ochraně života a majetku občanstva.
Katovna stávala opodál Podvalchovního mlýna (zvaného též prostě "Valcha" - na kresbě zcela vpravo)

Anniversary today 02.05.1825

vyhořela pardubická katovna. V plamenech zahynul poslední pardubický kat Zelinger i se svými dvěma dětmi.
Východní strana Pernštýnské ulice

Anniversary today 02.05.1793

vypukl o 4. hodině ranní požár v Pernštýnské ulici v Pardubicích. V krátké době zachvátil 11 domů po celé délce východní strany ulice od mlýnského náhonu až po Pernštýnské náměstí. Pardubická obec už o dva dny později postiženým nabídla bezplatně stavební dříví na nové krovy, roční výnos z prodeje kořalky a právo na dvě dávky z místního pivovaru.

Anniversary today 02.05.1778

navštívil Pardubice císař Josef II.