Anniversary

Anniversary today 02.07.1998

navštívila Pardubice mise Jihoafrické republiky v čele s velvyslancem Thomasem Langly.

Anniversary today 02.07.1919

byl starostou Holic zvolen MUDr. Čeněk Čermák.
Vývoj železniční sítě v českých zemích do roku 1915

Anniversary today 02.07.1914

a předtím i 26.11.1913 nařídilo C. k. ministerstvo železnic provedení pochůzky a vyvlastňovacího řízení ohledně projektu místní železnice Pardubice-Chlumec nad Cidlinou. Pochůzka a řízení bylo provedeno a v obcích, kudy měla trať procházet, byly dokonce od 27. července 1914 vyvěšeny projekty uvažované trati. K realizaci této místní železnice však nikdy nedošlo. Viz i 1.12.1918.

Anniversary today 02.07.1751

postihl pardubické náměstí (dnešní Pernštýnské) rozsáhlý požár, který úplně zničil patnáct domů a u dalších šesti vážně poškodil střechy. Měšťan Karel Duprée, z jehož domu se požár rozšířil, musel zaplatit 20 zlatých pokuty.

Anniversary today 02.07.1608

V roce 1608 došly spory mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem o rozdělení moci tak daleko, že Matyáš vyrazil s 6.000 vojáky k Praze. Tam se však s Rudolfem dohodl smírně, a tak se uherské oddíly vracely domů. Přes Kolín, Přelouč, Pardubice... Podle dohody doprovázeli vojsko císařští komisaři Kašpar ze Žerotína a Václav Budovec z Budova, kteří měli zajistit hladký průchod vojska a zároveň zabránit loupežím ze strany vojáků. Večer 1. července dorazili Uhři k Pardubicím. Na noc se utábořili před městem, do městských bran byly vpuštěny jen vozy. Jeden z domácích obyvatel poznal v koni, zapřaženém do uherského vozu, svůj majetek. O koně začala tahačka, a to tak urputná, že při ní přišel jeden voják o život. Když druhý den vešlo uherské vojsko do města a dozvědělo se o mrtvém vojákovi, chtělo město vypálit. Měšťané, opevnění ve svých domech, začali pálit z ručnic do Uhrů a ti pochopitelně střelbu opětovali. Komisaři Žerotín a Budovec vymohli zákrok u velitele Uhrů hraběte Tökölyho.