Anniversary

Biskup Karel Otčenášek

Anniversary today 02.11.1996

vysvětil hradecký biskup Msgre. Karel Otčenášek opravenou kapli v Bělečku.

Anniversary today 02.11.1993

bylo v hotelu Zlatá štika v Pardubicích dáno do provozu KASINO (provozovatel brněnská firma Care).

Anniversary today 02.11.1883

se holický rodák dr. Emil Holub po návratu ze své první africké cesty v Praze oženil s dcerou správce vídeňské Rotundy Rosou Hofovou, která přijala české jméno Růžena Holubová.