Anniversary

Seniorcentrum v Moravanech

Anniversary today 03.03.1989

byl dán v Moravanech do provozu nový Klub důchodců.
Alois Mrštík

Anniversary today 03.03.1925

byl v pardubickém krematoriu, v té době jediném ve východních Čechách, zpopelněn za přítomnosti známého architekta Dušana Jurkoviče a starosty Pardubic Vojtěcha Znojemského spisovatel Alois Mrštík, autor známé románové kroniky "Rok na vsi" a spoluautor dramatu "Maryša".
Jan Kubelík

Anniversary today 03.03.1899

koncertoval v sále ODEON v hotelu Veselka v Pardubicích houslový virtuóz Jan Kubelík.
F. Herman - Arnošt z Pardubic před sochou Panny Marie Svatohorské

Anniversary today 03.03.1343

prohlásil papež Kliment VI. Arnošta z Pardubic, dosavadního děkana pražské kapituly, pražským biskupem.