Anniversary

Nová budova Správy sociálního zabezpečení

Anniversary today 03.08.1999

byl položen základní kámen nové budovy Okresní správy sociálního zabezpečení v Pardubicích v ulici U Stadiónu v sousedství Vodákovy vily.
Pardubické letiště

Anniversary today 03.08.1999

dalo Ministerstvo dopravy a spojů příslib, že pardubické letiště bude zařazeno jako páté mezi páteřní letiště v ČR.
Kanoista Martin Doktor na besedě se žáky ZŠ v Sezemicích

Anniversary today 03.08.1996

zvítězil kanoista Martin Doktor na OH v Atlantě na kilometrové trati C1 a získal tak svou první zlatou olympijskou medaili.
Ing. arch. Lubomír Driml

Anniversary today 03.08.1994

převzala společnost s r. o. Pardubická výstavní a veletržní (firmy Zeus, Vidocq a Vapet) od pardubického magistrátu do pronájmu na 99 let areál bývalého pětadvacetimetrového bazénu na Olšinkách s tím, že jej přestaví na víceúčelový sál s kapacitou pro 1.000 lidí, který bude využíván pro výstavy, plesy, módní přehlídky, vystoupení hudebních skupin apod. Autory projektů rekonstrukce byli Ing. arch. Miroslav Řepa a Ing. arch. Lubomír Driml.
Lída Jelínková

Anniversary today 03.08.1988

pardubická dálková plavkyně Lída Jelínková (VCHZ Pardubice) přeplavala jako jediná československá žena kanál La Manche. Za 10 hodin 28 minut uplavala 42 km při teplotě vody 15°C.

Anniversary today 03.08.1935

byl v Přelouči ustaven "Sbor skautů DTJ".

Anniversary today 03.08.1930

bylo v Bohdanči otevřeno Městské muzeum, které založil místní Muzejní spolek. Kustody muzea byli prof. Jaroslav Mareš, František Vosáhlo a prof. Josef Leden. Muzeum bylo zrušeno v roce 1963.
Dříve hotel Střebský, později hotel Sochor - dnes kavárna Alfrédo

Anniversary today 03.08.1918

otevřel starosta Pardubic Josef Sochor renovovaný býv. hotel "Střebský" na dnešní třídě Míru. Nazval jej "Hotel a restaurant Sochor".
Sokolovna v Holicích  (dnešní stav)

Anniversary today 03.08.1913

byla v Holicích v rámci sletu sokolské župy Orlické slavnostně otevřena sokolovna místního Sokola.
Základní škola v 80. letech

Anniversary today 03.08.1882

byla slavnostně zprovozněna nová školní budova v Přelouči.

Anniversary today 03.08.1783

se konaly první evangelické bohoslužby v Bukovce. Evangelický kostel zde byl vysvěcen 31.7.1785.
Zámek ve Zdechovicích

Anniversary today 03.08.1620

byl sestaven královskou komisí Fridricha Falckého soupis majetku zdechovického statku, jednoho ze tří feudálních panství (Pardubice, Choltice, Zdechovice), na jejichž teritoriu vznikl v polovině min. století pardubický okres. V majetku samotných Zdechovic se v seznamu nalézaly kromě zámku, kostela a panského dvora i mlýn a pivovar a příslušný úsek Labe. V Telčicích pak dvůr s rybárnou, ve Chvaleticích obecní lázeň a vinice. Z vesnic sem patřily Trnávka, Řečany s kostelem, Labětín a Spytovice.