Anniversary

Anniversary today 04.06.1999

byl na rohu Pernštýnského náměstí a Klášterní ulice dán do provozu restaurovaný Evropský spolkový dům.

Anniversary today 04.06.1993

byl zahájen v Pardubicích 1. ročník Folklorního festivalu, kterého se zúčastnilo téměř 600 lidových hudebníků a tanečníků.

Anniversary today 04.06.1993

podepsali pardubický primátor MUDr. Zdeněk Stránský a starosta německého Schönebecku Hans Jürgen Haase smlouvu o vzájemné spolupráci mezi oběma městy.
Obchodní dům PRIOR v 80. letech min. století

Anniversary today 04.06.1971

byl položen základní kámen ke stavbě obchodního domu PRIOR (dnes TESCO) v Pardubicích.

Anniversary today 04.06.1960

se konalo v sále na Špici poslední zasedání ONV Holice (okres Holice byl od 1.7.1960 zrušen).

Anniversary today 04.06.1933

se na letním stadiónu v Pardubicích jel 2. ročník Lobkovicova memoriálu na ploché dráze. Vítězem se stal Rakušan Kuger.
Titulek článku  "Výstavního zpravodaje" z 11. 6. 1931

Anniversary today 04.06.1931

se na nově otevřeném letním stadiónu v Pardubicích hrálo před 10.000 diváky první mezinárodní utkání v kopané, a to ČSR-Maďarsko amatérů o Středoevropský pohár s výsledkem 3:0 (1:0).
Památník padlých z 1. sv. války v Kojicích

Anniversary today 04.06.1924

byl v Kojicích odhalen památník padlým v I. světové válce, zhotovený sochařem Jiránkem z Hořic.
Ilustrační foto - elektricky poháněný poštovní vůz z roku 1850

Anniversary today 04.06.1845

byl zřízen v Přelouči poštovní úřad. Na poštovním razítku tehdy stálo "Přelaučz". Před tím vysílali Přeloučtí posla s poštou do krajského města Chrudimě do tamní poštovní sběrny. Takto fungoval poštovní styk Přelouče se světem až do roku 1769. Potom až do roku 1826 patřila Přelouč poštou do Čáslavi, potom opět až do zřízení poštovního úřadu v Přelouči se vozila pošta do Chrudimě.
Antonín Koniáš (ilustrace Adolfa Kašpara z Jiráskova Temna)

Anniversary today 04.06.1738

přišel do Přelouče nechvalně proslulý jezuitský pater Antonín Koniáš, 14 dní tu kázal a pálil "bludařské" knihy.

Anniversary today 04.06.1639

začalo první švédské obležení Pardubic ve třicetileté válce. Švédským oddílům velel emigrant plukovník Zdeněk Hrabě z Hodic. Po neúspěšném 14denním obléhání Švédové odtáhli k Hradci Králové.