Anniversary

Prezident Roman Herzog s Václavem Havlem

Anniversary today 04.09.1996

přiletěli na pardubické mezinárodní letiště prezidenti Václav Havel a Roman Herzog, kteří odtud odjeli vozem do Poličky na česko-německé setkání mládeže.
Ilustrační foto

Anniversary today 04.09.1995

se tým Rychlé lékařské pomoci v Pardubicích rozrostl o jednu výjezdovou skupinu.
Václav Rabas

Anniversary today 04.09.1978

byla výnosem vlády a rozhodnutím býv. VčKNV zřízena v Pardubicích státní konzervatoř. Jejím prvním ředitelem byl docent Václav Rabas.

Anniversary today 04.09.1937

až 6. září 1937 hostoval v Pardubicích na Olšinkách obrovský německý cirkus Sarassani.
Plakát k zahájení provozu hotelu Grand

Anniversary today 04.09.1931

bylo dáno v Pardubicích do provozu v novém hotelu GRAND kino "BIO SPORT". Zahajovacím představením byl český film "Fidlovačka".

Anniversary today 04.09.1931

koncertoval ve velkém sále hotelu Grand v Pardubicích po turné po Evropě a USA sbor Donských kozáků.
Dům, ve kterém sídlila zmiňovaná lékárna

Anniversary today 04.09.1892

byla na rohu dnešní třídy Míru a Sladkovského ulice v čp. 67 otevřena druhá pardubická lékárna, kterou její majitel PhMr. Theodor Pruner nazval "U zlaté koruny".

Anniversary today 04.09.1843

se uskutečnilo v Kojicích jednání za účasti zástupců chrudimského krajského úřadu, pardubické vrchnosti a týneckého magistrátu o zahájení budování úseku železniční trati Olomouc - Praha na území tehdejšího chrudimského kraje.
Dobová mapka železniční trati - okolí Pardubic

Anniversary today 04.09.1842

byla zahájena stavba železniční trati Olomouc-Pardubice-Praha. Byla dokončena v roce 1845, kdy byla slavnostně otevřena 20.8.1845.

Anniversary today 04.09.1398

prodal Budiš z Dašic Bořkovi z Kunštátu "všechno zboží v Dašicích a Kostěnicích". Listina o tomto prodeji obsahuje první písemnou zmínku o existenci Kostěnic.