Anniversary

Znak Městské policie v Pardubicích

Anniversary today 04.11.1992

složilo slib do rukou primátora MUDr. Zdeňka Stránského 20 strážníků pardubické městské policie a 9.11. zahájilo praktickou činnost v ulicích města.

Anniversary today 04.11.1918

se konal v Dašicích průvod městem, při kterém bylo "pohřbeno" Rakousko-Uhersko."

Anniversary today 04.11.1883

se konaly v nové kapli v Dražkovicích první bohoslužby.
Císař František Josef I.

Anniversary today 04.11.1866

přijel na inspekční cestu do Pardubic císař František Josef I.