Anniversary

Anniversary today 05.06.1947

se na letním stadiónu jel 2. ročník Hladěnova memoriálu na ploché dráze. Zvítězil v něm Jan Lucák.
Průvod věřících k svěcení domu sester Těšitelek na Skřivánku

Anniversary today 05.06.1933

byl na Zborovském náměstí v Pardubicích vysvěcen základní kámen ke stavbě kláštera Těšitelek. Řehole Těšitelek se věnovala ošetřování chudých nemocných v jejich bytech. Vedle toho zvláště podporovala nezaměstnané bez rozdílu církevní příslušnosti penězi, šatstvem i potravinami. Poklep na základní kámen provedli děkan Šetina, dr. Horák, zdravotní rada pošt. služby dr. Jícha, jednatel Lékařské župy pardubsko-chrudimské, a odb. rada ministerského presidia dr. Alfréd Fuchs.
Masarykův dům v Sopřeči

Anniversary today 05.06.1932

byl v Sopřeči na Přeloučsku slavnostně předán veřejnosti nový obecní Masarykův dům.

Anniversary today 05.06.1926

byla zahájena autobusová doprava na lince Hradec Král. - Bohdaneč - Přelouč.

Anniversary today 05.06.1884

byl v Holicích ustaven první živnostensko-řemeslnický spolek jako následník živnostensko řemeslných cechů.