Anniversary

Pardubický rodák Jiří Gruša

Anniversary today 05.07.1996

předal na pražském Hradě býv. prezident NSR dr. Richard von Weizsäcker v přítomnosti prezidenta České republiky Václava Havla literární cenu Andrease Gryphia za rok 1996 českému velvyslanci v Bonnu, pardubickému rodáku Jiřímu Grušovi za básnické sbírky Die Babylonwand a Wandersteine. Předání byl přítomen i pardubický primátor Ing. Libor Slezák, CSc.
Opatovická elektrárna

Anniversary today 05.07.1956

byla slavnostním výkopem zahájena výstavba elektrárny v Opatovicích.

Anniversary today 05.07.1936

byl v Dražkovicích odhalen pomník padlým v první světové válce.

Anniversary today 05.07.1936

byl v Nemošicích odhalen pomník T. G. Masaryka.
Pruská pěchota v boji - ilustrační foto

Anniversary today 05.07.1866

vtrhlo do Přelouče pruské vojsko, které zde po bitvě u Hradce Králové pátralo po zbytcích rakouských armád.

Anniversary today 05.07.1860

došlo v Pardubicích k požáru v místech, do kterých dnes drtivá většina Pardubáků nepřijde, ale která byla v tehdejší době občany velmi vyhledávána. Vyhořel hostinec, lázně a kaplička sv. Trojice, podle které dostala celá tato městská část název. Hostinec a kaplička byly později obnoveny, lázně již ne.
Výroční trh v Přelouči

Anniversary today 05.07.1837

se konal v Přelouči první týdenní trh na obilí: prodalo se v něm přes 300 korců obilí, mnoho drůbeže a jiných věcí.