Anniversary

Anniversary today 05.09.1948

bylo otevřeno z popudu známého hudebníka a vlastivědného pracovníka Ferdinanda Jelínka muzeum v Cholticích.
Židovský hřbitov v Pardubicích

Anniversary today 05.09.1948

byl na židovském hřbitově v Pardubicích odhalen památník, připomínající 550 židů z Pardubic a okolí, kteří se stali obětí holocaustu.

Anniversary today 05.09.1919

byl v Přelouči uzavřen první občanský sňatek.
František Vácha

Anniversary today 05.09.1905

začal v Pardubicích vycházet list "Východočeský obzor", který vydával sekretář soc. dem. organizace František Vácha, pozdější starosta města.
Ilustrační foto - pražská telefonní centrála

Anniversary today 05.09.1895

byla dána v Pardubicích do provozu první telefonní ústředna. Byla umístěna v dnešní tř. 17. listopadu v čp. 221. Z počátku měla pouze 18 účastnických stanic a jednu veřejnou hovornu. V roce 1896 jich měla již 29. Mezi prvními účastníky byla Městská spořitelna v Pardubicích. V roce 1900 byla ústředna přestěhována do domu číslo 105 na tř. Míru. V červnu 1936 byla v Pardubicích zřízena telefonní ústředna automatická.
Ilustrační foto - tělocvična Sokola

Anniversary today 05.09.1869

se ustavila Tělovýchovná jednota Sokol Sezemice.