Anniversary

Anniversary today 06.03.1991

se konala v Pardubicích první privatizační aukce.
Dvorana Občanské záložny, 1910

Anniversary today 06.03.1932

byla na budově Občanské záložny v Přelouči odhalena pamětní deska T. G. Masarykovi.