Anniversary

Anniversary today 06.04.1994

se konala v Kongresové hale na Stavařově inaugurace prvního rektora Univerzity Pardubice, kterým se stal dosavadní rektor VŠCHT Pardubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc.
Kavárna "U Jezírka" ve 30. letech

Anniversary today 06.04.1977

byla v Tyršových sadech v místech zvaných "U jezírka" spálena při cvičném požáru dřevěná kavárna, poslední to pozůstatek budov, které v Tyršových sadech stály od dob Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu v roce 1931.

Anniversary today 06.04.1932

byl starostou města Pardubic zvolen 33 hlasy z 41 přítomných zastupitelů národně demokratický funkcionář JUDr. Jan Frýba. Starostenský úřad zastával do jara roku 1938. Prvním náměstkem byl zvolen sociální demokrat Rudolf Pačovský, zasedající na radnici již 26 let, a druhým náměstkem zvolen národní socialista Vojtěch Znojemský, dosavadní starosta města.
Hostinec "U zlaté štiky" v minulosti

Anniversary today 06.04.1930

byla na hotelu Zlatá Štika v Pardubicích odhalena pamětní deska na dr. Rašína, čestného občana Pardubic, který zde vystoupil na své poslední veřejné schůzi před svou smrtí. (Přítomni: ministr Kramář, senátoři Dyk a Havlín, poslanci Hodáč a Viková-Kunětická).

Anniversary today 06.04.1910

bylo v Holicích vytvořeno z dřívějšího obchodního živnostenského spolku Obchodní grémium Holice.
Z historie pardubického pivovaru

Anniversary today 06.04.1872

vysvětil děkan Jan Chmelík dokončený Akciový pivovar v Pardubicích.