Anniversary

Sídlo firmy Océ v Praze

Anniversary today 06.09.2000

otevřela v bezcelním pásmu pardubické Free Zone světoznámá francouzská firma OCÉ moderní montážní linku na výrobu kancelářské, reprodukční a tiskařské techniky.
Budova Krajského úřadu

Anniversary today 06.09.2000

byla v Pardubicích zahájena rekonstrukce dvou školních budov v Jahnově ulici na sídlo Krajského úřadu v Pardubicích.
Náměstí Republiky ještě se sochou Lenina a bez budovy Agrobanky

Anniversary today 06.09.1993

byl otevřen nový objekt pardubické filiálky Agrobanky a. s. Praha na náměstí Republiky u divadla. Budova byla postavena společným nákladem Agrobanky a Čs. vědecko-technické společnosti v poměru 60:40.
Titulní list "Pernštejnu"

Anniversary today 06.09.1990

začal vycházet čtrnáctideník "PERNŠTEJN" (vyd. Pozemní stavby Pardubice, šéfredaktor Bohuslav Jasanský), později deník. Dnes vychází pod názvem "Noviny Pernštejn" jednou týdně v pondělí."
Z výstavby nové pardubické dominanty

Anniversary today 06.09.1989

byla dána v Pardubicích do provozu nová tranzitní telekomunikační ústředna, jejíž věž se stala novou dominantou města, zdaleka viditelnou. Zprovozněním ústředny mají Pardubice a celý okolní region automatické telefonní spojení prakticky s celým světem.
Původní nemocnice z roku 1857 byla ve Štrossově ulici č. 117 a měla jen 12 lůžek.

Anniversary today 06.09.1857

byla v Pardubicích zřízena v sousedství dnešního domova důchodců ve Štrossově ulici v čp. 117 první pardubická nemocnice. Jejím prvním správcem byl MUDr. František Markl. Od roku 1860 dostala statut nemocnice veřejné. Byla zrušena koncem roku 1902, od 15. března 1903 ji nahradila nynější nemocnice v Pardubičkách.