Anniversary

Ilustrační foto

Anniversary today 06.10.2000

byl předán do užívání nadjezd nad rychlostním železničním koridorem u zastávky Českých drah ve Svítkově.
Společenský sál Ideonu

Anniversary today 06.10.1998

byl v IDEONU v Pardubicích na Olšinkách slavnostně otevřen společenský sál, vzniklý přestavbou podle projektu akad. arch. Ing. Miroslava Řepy, který byl před léty i autorem projektu býv. lázní s 25 metrovým bazénem, které byly na IDEON přeměněny.
Josef Janiš

Anniversary today 06.10.1995

předal primátor města Ing. L. Slezák, CSc., "Medaili města Pardubic" Valerii Kaplanové, Bohumilu Dubcovi, MUDr. Karlu Špilarovi a Josefu Janišovi a titul "Osobnost roku 1994" Dominiku Haškovi."

Anniversary today 06.10.1993

byly v Holicích zahájeny dvoudenní "I. Východočeské stavební trhy".
Skladatel a sbormistr Pěveckého sboru českých učitelůl Antonín Bednář

Anniversary today 06.10.1932

koncertoval v Pardubicích v hotelu Veselka Pavel Ludikar, bas-baryton Metropolitan opery v New Yorku, za klavírního doprovodu Antonína Bednáře, sbormistra Pěveckého sdružení českých učitelů.

Anniversary today 06.10.1930

zahájil svou činnost v pardubické nemocnici Státní ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek.
Československá akciová továrna na látky výbušné

Anniversary today 06.10.1920

schválilo ministerstvo vnitra a ministerstvo veřejných prací projekt, podle kterého se v Československé akciové továrně na látky výbušné EXPLOSIA Semtín bude vyrábět nitroglycerin a dynamit, bezdýmný prach, dynamon, nitrocelulóza, kyseliny, tritol, zápalné šňůry a černý prach.

Anniversary today 06.10.1920

byl v Řečanech nad Labem odhalen pomník padlým v první světové válce.

Anniversary today 06.10.1840

navštívil Holice arcivévoda František Karel.

Anniversary today 06.10.1797

vznikla u pramene minerální vody při svítkovské cestě u sv. Trojice v Pardubicích, v místech, o nichž mnoho Pardubáků ani neví, kde leží, dřevěná kaplička, zasvěcená sv. Trojici. Minerální voda u kapličky dala vznik malým dřevěným lázním, tehdy hojně navštěvovaným. Lázně v roce 1860 spolu s kapličkou zničil oheň. Na spáleništi byla postavena kaplička zděná, která se dochovala do dnešní doby, ale je zcela zpustošená. Lázně u Trojice již obnoveny nebyly.