Anniversary

Logo Fakulty humanitních studií

Anniversary today 06.12.2000

dala akreditační komise ministerstva školství souhlas ke zřízení čtvrté fakulty na Univerzitě Pardubice, Fakulty humanitních studií, která vznikne od 1. ledna 2001 z dosavadního Ústavu cizích jazyků a humanitních studií. Studium na ní začalo akademickým rokem 2001-2002.
Dirigent Libor Pešek

Anniversary today 06.12.1999

předal primátor Pardubic Ing. Jiří Stříteský diplom o čestném občanství města Pardubic dirigentovi Liboru Peškovi, který byl od poloviny roku 1970 prvním šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice.

Anniversary today 06.12.1994

zahájilo pokusné vysílání na 44. kanále pardubické televizní studio ZUBR.
Synagoga v Pardubicích na počátku 20. století

Anniversary today 06.12.1992

byla na Domě služeb v Pardubicích odhalena pamětní deska sochaře Dubce s tímto textem: NA TOMTO MÍSTĚ STÁLA AŽ DO ROKU 1958 SYNAGOGA ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSKÉ OBCE V PARDUBICÍCH. V ROCE 1942 NĚMEČTÍ NACISTÉ PARDUBICKÉ ŽIDY DEPORTOVALI A AŽ NA OJEDINĚLÉ VYJÍMKY VYVRAŽDILI V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH. ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA: MĚSTO PARDUBICE. PROSINEC 1992. (V levém dolním rohu je židovská hvězda). Synagoga byla postavena v roce 1879 podle plánů arch. Františka Schmorance. Stavební náklad 28.000 rakouských zlatých hradil z velké míry Marek Oesterreicher, první starosta Židovské náboženské obce v Pardubicích. Aktu odhalení pamětní desky se zúčastnili izraelský velvyslanec v Praze Yoel Sher a pražský rabín Karel Sidon.
Spisovatel Jan Vrba

Anniversary today 06.12.1932

přednášel v Pardubicích na Veselce spisovatel Jan Vrba "O paměti a vděčnosti národa".
Z parforsních honů pardubických

Anniversary today 06.12.1913

se v Pardubicích konaly poslední parforsní hony (štvanice zvěře). Po I. světové válce byla sice snaha o jejich obnovení, ale již se to nepodařilo.

Anniversary today 06.12.1853

se sešla na pardubickém zámku za předsednictví Jindřicha hraběte Chotka první valná hromada "Hospodářské společnosti k zvelebení venkovských statků".