Anniversary

Nádvoří hřebčína v Kladrubech

Anniversary today 07.01.1995

prohlásilo Ministerstvo kultury ČR Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem národní kulturní památkou včetně genové rezervy starokladrubského galakorosiéra.
Budova radiodiagnostického oddělení

Anniversary today 07.01.1993

byl na radiodiagnostickém oddělení pardubické nemocnice uveden oficiálně do provozu za přítomnosti náměstka min. zdravotnictví ČR MUDr. Jana Šťastného, představitelů magistrátu a okresu, sponzorských podniků i lékařské veřejnosti počítačový tomograf japonské firmy SCHIMADZU, pořízený celkovým nákladem 16 mil. korun.