Anniversary

Anniversary today 07.02.1998

se konalo v Pardubicích utkání o titul profesionálního mistra světa v Thai boxu ve váze do 72,5 kg mezi trojnásobným mistrem světa René Müllerem z Německa a pardubickým rodákem Jindřichem Veleckým. Zvítězil Němec.
Vlevo budova bývalého Corsa

Anniversary today 07.02.1994

byla otevřena pro občanstvo okresní pobočka České spořitelny na tř. Míru v Pardubicích (budova býv. Corsa).

Anniversary today 07.02.1882

předložil prof. reálky Antonín Barborka pardubické městské radě plány výstavby tzv. Nového města.
Ferdinand I.

Anniversary today 07.02.1547

se sešli v Pardubicích východočeští šlechtici, aby se pod záminkou setkání na kohoutích zápasech poradili o tom, jak postupovat ve sporu s králem Ferdinandem I.