Anniversary

Po vypálení německými hordami dne 6. 5. 1945

Anniversary today 07.05.1945

dobyli v květnových revolučních dnech Němci zpět holickou radnici.

Anniversary today 07.05.1867

shořelo při požáru v Labětíně 16 chalup.
Pravděpodobný vzhled Pardubic okolo roku 1600.

Anniversary today 07.05.1560

propustil Jan z Pernštejna z poddanství všechny své poddané, protože prodal Pardubicko-Kunětickohorské panství císařské koruně (Pardubice se staly královským komorním městem).
Slyšení papežského legáta Fantina u Jiříka Poděbradského - reliéf na Evropském spolkovém domě

Anniversary today 07.05.1458

byl Jiřík z Poděbrad zvolen českým králem (jeho otec býval správcem pardubického hradu).
Náhrobek Arnošta z Pardubic v Kladsku

Anniversary today 07.05.1359

povolil papež Inocenc VI. svým listem z Avignonu Arnoštu z Pardubic pro návštěvníky ranních mší ve farním kostele Zvěstování Panny Marie v Pardubicích zvláštní odpustky.