Anniversary

Civilní letiště v Pardubicích

Anniversary today 07.09.1994

rozhodla komise pro nakládání s armádním majetkem o civilním provozovateli pardubického letiště. Provozovatelem se stala pardubická a. s. EBA (East Bohemian Airport).
Finalový start 10. Zlaté přilby na dostihovém závodišti v roce 1947

Anniversary today 07.09.1947

tragicky zahynul v 10. ročníku Zlaté přilby Československa pardubický závodník Jaroslav Němeček.
Jahnův rodný domek na Příhrádku

Anniversary today 07.09.1924

byla na rodném domě Jiljí Vratislava Jahna na pardubickém Přihrádku odhalena pamětní deska, připomínající, že se tu J. V. Jahn 22. ledna 1838 narodil a že zemřel v roce 1902 v Praze. Autorem desky je Miloslav Baše. Deska zde byla instalována na popud Muzejního spolku a u příležitosti 40 let trvání Akademického spolku Pardubice.
Historii obce a její hrdiny z 1. sv. války připomíná nově opravený pomník

Anniversary today 07.09.1920

byl v Srnojedech odhalen pomník padlým a nezvěstným v první světové válce.

Anniversary today 07.09.1888

a 8.9.1888 se v Pardubicích konala do té doby ojedinělá výstava lnu, spojená s trhem. Byla uspořádána v rámci tehdejšího sjezdu českého řemeslnictva.
Světla nočních Pardubic v současnosti

Anniversary today 07.09.1883

byly Pardubice poprvé ozářeny elektrickým světlem. Postaral se o to u příležitosti odhalení pomníku bratranců Veverkových Ing. František Křižík, který ve městě nainstaloval čtyři obloukové lampy. Úspěch osvětlení rozhodl o tom, že se obecní zastupitelstvo rozhodlo do budoucna pro elektrické veřejné osvětlení města namísto osvětlení plynového, o kterém se původně uvažovalo.
Pomník Bratranců Veverkových - ilustrace

Anniversary today 07.09.1883

byla v Pardubicích zahájena rozsáhlá a svým významem důležitá zemědělská výstava. Jejím pořadatelem byla Jednota hospodářského kraje chrudimského se sídlem v Pardubicích u příležitosti odhalení pomníku bratrancům Veverkovým. Konala se v jízdárnách jezdeckého pluku, které stály v místech základní školy na Komenského náměstí (dnes budova Krajského úřadu). Byla obeslána českými i cizozemskými firmami. V kryté jízdárně byl asi na dvou stech exponátech ukázán vývoj pluhu, v letní jízdárně byly vystaveny hospodářské stroje a exponáty ministerstva orby (zemědělství) a české Polytechniky (vysoké školy technické) v Praze.

Anniversary today 07.09.1879

se konalo svěcení praporu pardubických vojenských vysloužilců.
Mladý František Palacký

Anniversary today 07.09.1862

navštívili vůdcové národa dr. František Palacký a dr. František Ladislav Rieger Pardubice, kde byli vřele přijati v Měšťanské besedě. V dubnu předcházejícího roku byli oba jmenováni čestnými občany Pardubic a touto návštěvou chtěli vyjádřit vděk za přátelskou přízeň místního zastupitelstva.