Anniversary

Medaile města Pardubic

Anniversary today 07.10.1998

udělila Rada města Pardubic Medaili města Pardubic jevištnímu mistru VČD Josefu Dvořákovi, dlouholeté cvičitelce dívek, organizátorce vodní turistiky a Junáka Věře Kadlecové, lodnímu modeláři Josefu Navrátilovi a členům KPP dr. Emilu Hadačovi, Miloslavu Huňáčkovi, Vladimíru Kalíkovi a Vladimíru Kopeckému.
Setkání primátorů obou měst

Anniversary today 07.10.1996

byl dán do provozu za přítomnosti primátorů Pardubic a Hradce Králové Ing. Slezáka, CSc., a Ing. Dvořáka nový úsek rychlodráhy z Opatovic nad Labem do Ohrazenic.
Starý dobrý Maxim musí ustoupit novému objektu pojišťovny Kooperativa

Anniversary today 07.10.1996

byla na tř. Míru v Pardubicích dána do provozu nová provozní budova České kooperativy.
Biskup Karel Otčenášek

Anniversary today 07.10.1995

vysvětil hradecký sídelní biskup Karel Otčenášek nový kříž na "Šibeničním vrchu" v Cholticích.
Svaté pole v Přelouči

Anniversary today 07.10.1995

se konalo v Přelouči na Svatém poli slavnostní znovuzavěšení zvonu a pietní vzpomínka na národní mučedníky.

Anniversary today 07.10.1991

zahájila činnost Fakulta územní správy na VŠCHT Pardubice.

Anniversary today 07.10.1990

byl v Přelouči založen ORIENT CLUB s působností v celém Československu. Od 20.1.1993 se přeregistroval na nezávislou organizaci s působností v ČR.
Portrét Emila Holuba

Anniversary today 07.10.1947

navštívila Holice u příležitosti oslav 100. výročí narození dr. Emila Holuba, afrického cestovatele, jeho manželka paní Růžena Holubová (bylo jí 82 let, již od roku 1902 byla vdovou po holickém cestovateli).
Vítěz první Velké pardubické Fantome a jezdcem G. Sayersem (autor obrazu E. Adam)

Anniversary today 07.10.1856

bylo dostihovými závody, které pokračovaly i 8.10., otevřeno pardubické dostihové závodiště. Pořadatelem závodů byl Spolek českých pěstitelů koní. První ročník Velké pardubické se zde jel v roce 1874.
Ruchadlo bratranců Veverkových, zvané "veverče"

Anniversary today 07.10.1827

Tento den byl prohlášen za den, kdy bratranci Veverkové vyorali svým ruchadlem první brázdu. Dnes přesně nevíme, kdy to skutečně bylo, ale historikové různými rekonstrukcemi usoudili, že to bylo v roce 1827 v tento čas.