Anniversary

V roce 1996 vyšla o tragické události kniha

Anniversary today 07.11.2000

umístil obecní úřad ve Stéblové v místě, kde 14.11.1960 došlo k tragickému železničnímu neštěstí, při kterém zahynulo 117 osob, nový památník.
Loď Moravie, která byla pro rejdařství Wessels vyrobena ve Chvaleticích

Anniversary today 07.11.1998

byly ve chvaletickém přístavu pokřtěny dvě lodě, Poděbrady a Lovosice. Lodě odebralo německé rejdařství Wessels.
Ilustrační foto - stavba plynovodu

Anniversary today 07.11.1996

byl ve Starém Máteřově dán do provozu plynovod, který tehdy zatím zásoboval Starý Máteřov, Čepí a Dubany.
Prof. Ing. Oldřich Pytela (vpravo)

Anniversary today 07.11.1996

zvolil akademický senát Univerzity Pardubice na období 1997-2000 rektorem školy prof. Ing. Oldřicha Pytelu, DrSC., dosavadního proděkana Fakulty chemicko-technologické.

Anniversary today 07.11.1973

byl v Pardubicích položen základní kámen pomníku Vladimíra Iljiče Lenina u divadla na náměstí Osvobození (dnes nám. Republiky).
Budova lázní na Olšinkách

Anniversary today 07.11.1964

byly na pardubických Olšinkách dány do užívání kryté lázně s 25 metrovým bazénem. Do té doby se Pardubáci museli spokojit s malými parními lázněmi v Hronovické ulici, které byly dány do provozu v roce 1926.
Nádraží v 60. letech

Anniversary today 07.11.1957

byla dána do provozu elektrifikovaná trať Praha - Česká Třebová. Po ní přijel do starého pardubického nádraží v 11.17 hod. vůbec první elektrický vlak v historii města. Vlak měl pouze šest vozů, obsazených pracovníky, kteří se na elektrifikaci trati podíleli. Pro počáteční elektrický provoz byly v pardubické stanici uvolněny dvě průjezdní koleje.

Anniversary today 07.11.1942

byly pardubické městské zastupitelstvo a rada města z moci úřední rozpuštěny a v úřad 26. listopadu 1942 byl uveden německý vládní komisař Julius Stumpf. Starostou byl do 8. května 1945, kdy se souhlasem německého velitele Pardubic plukovníka Schenka předal moc místnímu národnímu výboru, jehož ustavující schůze se konala téhož dne současně s ustavující schůzí ONV.

Anniversary today 07.11.1871

byli Jidřich Clam-Martinic, dr. Karel Habětínek, Karl Hohenwart, dr. Josef Jireček, Jiří z Lobkovic, dr. Alois Pražák a dr. Albert Schäffle jmenováni čestnými občany města Pardubic.