Anniversary

Telekomunikační ústředna v Pardubicích

Anniversary today 08.03.1999

byla v telekomunikační ústředně v Pardubicích odpojena analogová tranzitní ústředna ARM 201 a byla nahrazena moderní digitální technologií.
Scéna ze hry "Mistr ostrého meče"

Anniversary today 08.03.1940

se konala v Městském divadle v Pardubicích premiéra hry pardubického právníka JUDr. Karla Rudolfa Krpaty "Mistr ostrého meče". Hru uvedl Spolek divadelních ochotníků v Pardubicích k oslavám 600 let existence města. Hra byla později zfilmována pod názvem "Počestné paní pardubické".
Historická pohlednice Dašic s řekou Loučnou

Anniversary today 08.03.1891

se rozvodnila tehdy ještě neregulovaná řeka Loučná a zaplavila Dašice až na náměstí a okolí tak, že voda tvořila jedno jediné jezero od Platěnic až po Sezemice.

Anniversary today 08.03.1849

poškodil zhoubný požár v Přelouči kostel, faru, lékárnu a dalších osm domů.
Sezemická radnice z poloviny 19. století

Anniversary today 08.03.1834

vyhlásil Krajský úřad v Chrudimi na základě výnosu pražského gubernia Sezemice městem.