Anniversary

Salesiánský dům na Zborovském náměstí

Anniversary today 08.06.1998

byla po 45 letech opět otevřena kaple sv. Václava v salesiánském domě na Zborovském náměstí na Skřivánku v Pardubicích.

Anniversary today 08.06.1995

byla v Pardubicích založena pobočka "Klubu českého pohraničí". Centrála klubu je v Ústí n. L.
Staré ustupuje novému - prostor u Veselky

Anniversary today 08.06.1961

hrálo naposledy pardubické kino Imperial v budově hotelu Veselka. Bylo zbouráno stejně jako později i tento známý pardubický hotel.
Wernerův dům - za pozornost stojí vývěsní štíty vlevo a uprostřed

Anniversary today 08.06.1879

byl starostou města Pardubic zvolen Leopold Werner, koželuh a obchodník s kůžemi. Starostenský úřad zastával do roku 1888.
Znak pánů z Pernštejna

Anniversary today 08.06.1491

dokončil Vilém z Pernštejna smluvní jednání o koupi Kunětické hory a pardubického panství. Tím byl položen základ k významné pernštejnské epoše Pardubic, která trvala 69 let.
Hrad Rychmburk

Anniversary today 08.06.1392

prodal formálně Smil Flaška z Pardubic za deset tisíc kop grošů hrad Rychmburk, města Skuteč a Hlinsko a téměř šedesát vesnic Otovi z Bergova a Bočkovi z Poděbrad. Ve skutečnosti majetek pouze přenechal svým přátelům, aby byl ochráněn "před zmatky nepředvídanými".