Anniversary

Anniversary today 08.09.1998

byl v pardubickém IDEONU zahájen stavební a technický veletrh STAVOTECH.
Exlibris k 650. výročí Pardubic

Anniversary today 08.09.1990

vyvrcholily oslavy 650. výročí existence města Pardubic.

Anniversary today 08.09.1987

byla v pardubické nemocnici dána do provozu šestipatrová budova Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN).
Václav Talich

Anniversary today 08.09.1931

koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za řízení Václava Talicha.
Ilustrační foto - cvičení hasičů v roce 1908 v Praze

Anniversary today 08.09.1912

se konalo první veřejné cvičení Sboru dobrovolných hasičů v Kladině.
Fotografie z roku 1895 - pohled na Holice

Anniversary today 08.09.1908

byl na polích "pod Javůrkou" u Holic uspořádán tábor lidu na paměť 60. výročí zrušení roboty, kterého se zúčastnilo na 8.000 lidí.
Josef Komárek, okresní starosta a zemský poslanec.

Anniversary today 08.09.1897

se konal na Kunětické hoře mohutný tábor lidu, jehož se zúčastnilo na 50 tis. lidí z Pardubicka, Chrudimska, Holicka a Přeloučska. Jeho účastníci protestovali proti německým násilnostem na českém menšinovém obyvatelstvu v uzavíraném území (pohraničí) a žádali, aby "vráceno a dáno nám bylo, co nám neprávem vzato - naše práva a samostatnost". Táboru lidu se zúčastnilo 13 říšských a zemských poslanců Adámek, Dostál, Špindler, Udržal, Sokol, Kryf, Formánek, Hovorka, dr. Pippich, Kudrnka, Komárek, Horák a v zastoupení moravských poslanců dr. Jan Žáček.
Pomník před pardubickou synagogou

Anniversary today 08.09.1883

byl na celonárodním srazu českého rolnictva odhalen před pardubickou synagogou pomník bratrancům Veverkovým, dílo sochaře Josefa Strachovského. Když byla synagoga v roce 1958 zbourána, aby mohl být na jejím místě postaven Dům služeb, byl pomník ve stejném roce přemístěn do parku u sv. Jana, kde stojí dosud.

Anniversary today 08.09.1883

se konala v Pardubicích u příležitosti odhalení pomníku bratrancům Veverkovým velká výstava pluhů a hospodářských strojů.

Anniversary today 08.09.1880

byla vysvěcena a otevřena trojtřídní jednoposchoďová škola ve Svinčanech. Základní kámen k ní byl položen 24.6.1878. Školu postavil podle plánu choltického stavitele Josefa Volejníka stavitel Josef Kočí z Chrudimě. Budova byla dokončena 19.6.1880.

Anniversary today 08.09.1868

byla udělena konsorciu, usilujícímu o výstavbu železnice mezi Pardubicemi a Chrudimí, koncese, která mu ukládala do tří měsíců od vydání zahájit stavbu a do tří let provoz na trati.

Anniversary today 08.09.1866

došlo ve Spytovicích k požáru, při kterém vyhořelo 33 stavení a z celé obce zůstalo jen 15 domků.

Anniversary today 08.09.1862

sehrál "Sbor dobrovolných divadelních ochotníků" v Cholticích první představení pro choltické občanstvo.

Anniversary today 08.09.1861

byl na bohdanečském hřbitově odhalen pomník básníku a spisovateli Josefu Jaroslavu Langrovi.
Náhrobník Jana z Pernštejna

Anniversary today 08.09.1548

zemřel třetí vladař na Pardubicích a na Kunětické hoře Jan z Pernštejna.
Trhy na Pernštýnském náměstí na poč. 20. století.

Anniversary today 08.09.1498

udělil král Vladislav II. Vilémovi z Pernštejna jako majiteli Pardubic právo pořádat tu výroční trh. Originál listiny se nedochoval. Pardubice jsou v této listině ještě výslovně jmenovány městečkem.
Přemysl Otakar II. na jezdecké pečeti

Anniversary today 08.09.1261

Udělil Přemysl Otakar II. Přelouči městské právo. Udělení městského práva Přelouči (v listině psané Přelúč) dosáhl opat opatovického kláštera, k jehož zboží tehdy Přelouč patřila, jménem Částka. Po vzoru Kolína a Kouřimi bylo Přelouči přiznáno tzv. magdeburské městské právo, obsahující mj. i právo popravy.